کد خبر: 625039 A

درجلسه شورای شهرقائمشهر، منتخبان مردم دراین نهاد پیرامون مسایل مختلف به اظهارنظرپرداخته وخواستارهمدلی مسئولان شهربرای رفع مشکلات شهری شدند.

به گزارش "ایلنا" ازقائمشهر، دراین نشست که رئیس کمیته امداد امام شهرستان حضورداشت، با اشاره به برگزاری جشن رمضان خواستارکمک شورای شهربرای برگزاری هرچه باشکوهتراین مراسم وخانوارهای تحت پوشش شد.

دراین رابطه مجید عباسی منتخب مردم درشورای شهرقائمشهر، گفت: درحوزه های اوقاف وکمیته امداد امام(ره) نگاه مردم کمرنگ است که این موضوع باید آسیب شناسی شود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری وعمران شورای شهرقائمشهربا اشاره به این که دراین رابطه جلساتی با مدیرکل بهزیستی برگزارشده ؛ گفت: پرداختن به این مباحث درحوزه کاری شهرداری نیست ولازم است دراین خصوص کارگروهی تشکیل شود.

ازسویی احسان اسماعیلی دیگرعضو شورا اعتقاد داشت که هرجایی که شهرداری حضور داشته آثارخوبی برجای گذاشته وپیشنهاد کرد که کمیته امداد وشهرداری با مشارکت همدیگربه کمک نیازمندان اقدام نمایند.

او همچنین ازوضعیت نامطلوب استادیوم شهید وطنی ونحوه انتخاب پیمانکاراین طرح انتقاد کرد وخواستارپیگیری واتمام طرح توسط شهرداری شد.

"ایمان پویا مهر"، عضودیگرشورای شهرقائمشهرضمن تاکید برحفظ وتقویت تیم فوتبال نساجی این شهر، موضوع تقویت بخش حقوقی شهرداری قائمشهر را مورد تاکید قرارداد واظهارامیدواری کرد با تحقق این موضوع؛ لوایح تنظیمی ازسوی شهرداری بارحقوقی لازم را پیدا کند.

رئیس شورای شهرقائمشهرنیز؛ بحث  نساجی را دغدغه تمامی اعضای شورا وشهرداری عنوان کرده وگفت: اختلاف نظراعضای شورا درباره موارد مختلف طبیعی است اما دربحث نساجی و ورزشگاه وطنی همه متفق القول می باشند.

 

 

 

اعضای شورای بهزیستی شهرداری مشکلات نساجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر