کد خبر: 622487 A

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی کشور، مازندران عنوان بهترین فضای کسب و کار را معرفی شد .

به گزارش  ایلنا از ساری ،  محمد محمدپور عمران  با اعلام این مطلب افزود: سالانه از سوی اتاق بازرگانی ایران بهترین فضای کسب و کار کشور ارزیابی می شود که بر اساس بررسی های به عمل آمده استان مازندران در سال 1396 به عنوان بهترین فضای کسب و کار تعیین شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار یک ضرورت است، گفت: ایجاد اشتغال پایدار و مولد از پیامدهای فضای کسب و کار مناسب می باشد.

وی یادآور شد: وضعیت محیط کسب و کار به عنوان یکی از شاخص های مهم در سنجش بازار کار و فرایند اشتغال مطرح است و هر چه نتایج پایش ها به سمت مطلوب میل کند، یکی از نشانه های موفقیت در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها محسوب می شود.

 

 

بازار کار رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت شاخص کسب و کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر