کد خبر: 618335 A

درقطعنامه روزجهانی کارگر، نهادهای کارگری مازندران مطرح کردند:

درآخرین روزهفته بزرگداشت "کاروکارگر" که با برگزاری ویژه برنامه های باشکوهی همراه بود؛ ازاعضای ستاد بزرگداشت هفته کارگرمازندران تجلیل و قطعنامه ای به مناسبت روزکارگرمنتشرشد.

به گزارش "ایلنا" از قائم شهر؛ دراین قطعنامه آمده است: " روزکارگرهمان صدای رسایی است که مظلومان عالم سردادند وامروزتقارن آن با میلاد بزرگ پرچمدارمبارزه با ظلم وحامی حقوق مظلومان فرصتی است تا ما درقالب این قطعنامه خواسته های به حق خویش را مطرح کنیم.

دربخش دیگری ازقطعنامه بزرگداشت روزجهانی کارگربا اشاره به مشکلات متعدد کارگران وبازنشستگان؛ نابسامانی های مربوط به قراردادها وناامنی شغلی کارگران ومشکلات معیشتی این قشرشریف وبازنشستگان ومصایب درمانی اقشاربیمه شده تامین اجتماعی وازسویی بیکاری خیل جوانان به عنوان آینده سازان کشورازجمله دغدغه های بیشمارجامعه کارگری وتشکل های کارگری یادشده و تصریح گردیده: " انتظار می رود دولت تدبیروامید بسترهای لازم برای رشد سرمایه گذاری واشتغال زایی را فراهم نموده وبه وضعیت نگران کننده قراردادهای موقت که خسارات جبران ناپذیری را برخانواده های کارگری تحمیل می کند؛ خاتمه داده شود."

دراین قطعنامه پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی و جلوگیری ازتضییع اموال تامین اجتماعی برای جبران مالی طرح های شکست خورده ای همچون طرح تحول سلامت مورد تاکید قرارگرفته و آمده است:" جامعه کارگری مخالفت جدی خود را به جهت دست اندازی دولت برمنابع تامین اجتماعی اعلام نموده وتاکید داریم که این تصمیم یک اشتباه بزرگ تاریخی بوده که به همت وزیربهداشت ودرمان صورت می گیرد ازاین رو وبرای پیشگیری ازتبعات این اقدام، خواستارلغو مصوبه مجلس – اجرای بند ز تبصره 7 بودجه- واحترام به یکپارچگی مدیریت منابع، مصارف واستقلال مالی سازمان تامین اجتماعی می باشیم.

تشکل های کارگری استان مازندران با اشاره به عواقب نامطلوب وشوم خصوصی سازی دراستان ؛ تعطیلی کارخانه ها؛ اخراج کارگران؛ ازهم پاشیدن کانون گرم خانواده ها و بروزناهنجاری ها را ازجمله نتایج اجرای سیاست غلط خصوصی سازی عنوان نموده وخواستارپرداخت حق وحقوق معوقه کارگران که بعضاً تا چند ماه عقب افتاده است، شده اند و رسیدگی به مشکلات بازنشستگان وارتقاء زندگی این عزیزان را به عنوان حق مسلم آنان یادآورشده اند.

درپایان این قطعنامه تاکید شده است:" تشکل های کارگری استان ضمن تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی- ره- بربیعت استوارخویش با مقام معظم رهبری تاکید کرده وحمایت قاطع خود را ازدولت تدبیروامید وتمامی مسئولان محترم به خصوص ازتلاش های استاندارسختکوش وفهیم مازندران ودیگر خدمتگذاران نظام دراستان اعلام می نماید.

 

انقلاب بیکاری خانواده دولت دست اندازی دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر