کد خبر: 618263 A

هفته شوراها و نقطه نظرات یک عضو شورای ساری؛

یک عضو شورای شهرساری می گوید: هدف مدیریت شهری ؛ ارتقاء شاخص های زندگی درمرکزاستان وپیشبرد برنامه های فرهنگی، هنری، اجتماعی واقتصادی با مشارکت تمامی دستگاه ها ونهادهاست.

به گزارش "ایلنا" ازساری؛ " کوروش یوسفی" درتشریح عملکرد نه ماهه شورای شهرساری دردوره پنجم این نهاد مدنی ضمن قدردانی ازهمراهی مردم شریف مرکزمازندران با برنامه های شورا وتعامل شهردارودستگاه ها ونهادها تصریح کرد:

" تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که آنچه درحوزه های مختلف به دست آمده مرهون کارگروهی وهمفکری دستگاه ها ونهادها وصاحب نظران امرتوسعه درتمامی ابعاد وجوانب بوده واعتقاد داریم درکشورمان ، شوراها موتورمحرک توسعه شهری وروستایی وبازوان اجرایی قدرتمند مدیریت شهری هستند."

به گفته این عضو شورای شهرساری، نهاد شورا سمبل واقعی مشارکت مردم درمدیریت شهری بوده واکنون مردم به به این باوررسیده اند که با همدلی ومشارکت می توان کارهای بزرگی را انجام داد.

وی با بیان این نکته که شأن مردم ساری مرکزمازندران بسیاربالاست وخدمت به آنها افتخاری بزرگ به شمارمی آید؛ گفت: آنچه تاکنون انجام داده ایم دربرابرشخصیت والای مردم ساری بسیاراندک بوده وازطریق همین رسانه اعلام می کنیم که سال 97 تمام قد درخدمت مردم خوب ساری خواهیم بود وقول می دهیم که هر60 روز یکبار یک طرح بزرگ عمرانی شهری درساری افتتاح خواهد شد.

وی ازافتتاح بوستان بزرگ ولایت؛ طرح پارک ملل 2 که با اهداف توسعه گردشگری واشتغال زایی درحال انجام است؛ ادامه بلوارداراب تا پل ذغال چال که دو کیلومترطول دارد و1700 مترآن اجرایی شده؛ آغازعملیات اجرایی زیرگذرهلال احمربا هدف سبک سازی ترافیک بخشی ازشهرساری و... ازجمله طرح های بزرگ مرکزمازندران برشمرده ومی گوید:" پارک ویژه بانوان یکی ازکارهای بزرگ شورای شهرساری است که به بحث فقرورزشی وفرهنگی مرکزاستان پایان خواهدداد؛ نمادی ازدستاوردهای چشمگیرمدیریت شهری است ؛ ضمن آن که درکناراجرای طرح های بزرگ شهری ازپرداختن به مسایلی همچون مرمت و آسفالت خیابانها ومیادین ومحلات؛ مبلمان شهری وزیباسازی مناطق غافل نشده ایم وکارها به طورمتوازن پیش می رود.

وی مبنای تمامی کارها درشورای شهرساری را وفاق وهمدلی واحترام به تضارب آراء ونقد منصفانه آراء ونظرات برای پیشبرد هرچه بهترامورعنوان نموده ومی گوید: انصافا درتمامی برنامه های شهری، همراهی صمیمانه ودلسوزانه شهردارساری را شاهدبوده ایم ومعتقدیم که مردم بهترین داوربرای بررسی وقضاوت درمورد عملکردشورای مرکزمازندران هستند.

کوروش یوسفی با اشاره به این مطلب که فقرحوزه های فرهنگی درساری به شدت احساس می شود؛ همت جدی منتخبان مردم دراین نهاد را برای ازبین رفتن عقب ماندگی های این حوزه بسیارمهم را یادآورشده ومی گوید: دربرنامه توسعه 97 ساری، نگاه ویژه ای به  تقویت زیرساخت های فرهنگی مرکزمازندران خواهیم داشت.

وی تلاش برای واگذاری مجتمع فرهنگی اداره کل ارشاد استان به مدیریت شهری را درراستای بهره گیری کامل ازتمامی ظرفیت های فرهنگی دستگاه ها ونهادهای فرهنگی وصاحب نظران این حوزه توصیف کرد وگفت: می خواهیم گام های بلندی را دربحث تقویت زیرساخت های فرهنگی برداریم ودرهمین راستا به زودی همایشی با حضوراعضای کمیسیونهای فرهنگی شوراهای استان برگزارخواهیم کرد تا به رهیافت ها واستراتژی های تازه ای دست پیدا کرده ودو برنامه یک ساله وپنج ساله را تدوین ودریک چارچوب مشخص حرکت نماییم.

به گفته یوسفی؛ درقالب یک تشکل بزرگ وفراگیر استانی برای تمامی مولفه های توسعه شهری ؛ افق های روشنی را ترسیم ومدیریت یکپارچه شهری را دراختیارخواهیم گرفت تا شهرها وروستاها به طورمتوازن پیشرفت نموده ودرکنارتمامی پروژه ها؛ داشتن پیوست فرهنگی را الزام خواهیم نمود.

این عضو شورای شهرساری آلودگی های صوتی، بصری، زیست محیطی و معضل زباله ؛ کمبود آب و ... را ازجمله مباحثی عنوان کرد که به عنوان دغدغه های مدیریت شهری مطرح می شوند ودرادامه گفت: درساری رنگ وبوی اتحاد وهمدلی برای توسعه مسایل شهری وتلاش برای تحقق شهرها وروستاهای زیبا درجای جای استان دیده می شود ونگاه نمایندگان مردم درنهاد شورا به مسایل شهری؛ نگاهی توسعه محوربوده ودراین مسیرازهیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

 

برنامه های فرهنگی ترافیک رسانه شاخص ساری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر