کد خبر: 613139 A

دولت تدبیر و امید ؛ پاسخگویی به افکار عمومی

دولت تدبیر وامید؛ مهمترین محوربرنامه های تبلیغاتی خود را پاسخگویی به افکارعمومی می دانست وخود را دولت راستگویان نامید وشاید همین واژگان بود که مردم به آقای دکتر روحانی و کابینه اش اعتماد نمودند!

دردنیای امروز که دانایی واطلاعات درمیان مردم موج می زند؛ طفره رفتن ازپاسخگویی وتلاش برای انحراف افکارعمومی عملی است پوچ وبی فایده! سابقاً می گفتند افکارعمومی را نمی توان بیش از40 روزفریب داد والان می توانیم ادعا کنیم که چند ساعت بیشتر!

دولت تدبیر وامید؛ مهمترین محوربرنامه های تبلیغاتی خود را پاسخگویی به افکارعمومی می دانست وخود را دولت راستگویان نامید وشاید همین واژگان بود که مردم به آقای دکتر روحانی و کابینه اش اعتماد نمودند!

وارد ششمین سال آغاز به کار دولت تدبیر و امید شده ایم ؛ رسانه ها وخبرگزاری ها به عنوان پل ارتباطی دولت و مردم وظیفه ای بس سنگین داشته و می بایست به عنوان رکن چهارم دموکراسی و چشم وگوش جامعه ؛ انعکاس دهنده واقعیت هایی باشند که رخ می دهد؛ حال می خواهد تلخ باشد و یا وقایع شیرین!

الحق والانصاف دایره اطلاع رسانی در سال های اخیر بسیار گسترش یافته وتوسعه شبکه های اطلاع رسانی وفضای مجازی به مراتب بیش ازآنچه بوده که در ذهنمان تصور می کردیم؛ به گونه ای که برخی وقت ها مغزمان هنگ می کند و از درک ساده ترین مفاهیم عاجز می شویم واین ذات جهان پیچیده امروزی است ؛ دراین مورد بد نیست که به گفته های یک نظریه پرداز علم ارتباطات اشاره نماییم؛ آقای "مارشال مک لوهان" که روزگاری پیش بینی کرده بود دنیا به دهکده کوچکی تبدیل می شود که کوچکترین اتفاقات درحداقل زمان به اطلاع اهالی این دهکده خواهد رسید!

امروزهیچ خبری را نمی توان در آرشیوها بایکوت کرد؛ دستگاه های مسئول خبررسانی نکنند؛ درکمتر از زمانی که فکرش را هم نمی کنیم؛ خبر، اطلاع رسانی می شود وچه دشوار است جلوگیری از انتشار خبر!

دولت آقای دکترروحانی ؛ پاسخگویی و شفاف سازی را در دستور کار قرار داده و در برخی مواقع آقای رییس جمهوری به شخصه پرچمدار این جریان می شود که قصد ندارم به مصادیق اشاره نمایم؛ این اقدام در خور تحسین در نزد برخی از وزرا و مدیران کل واستانداران محترم به الگویی مبدل گشته ولیکن برخی ازمدیران ومسئولان محترم ظاهراً پیام ریاست محترم قوه مجریه را نشنیده اند و همچنان برسبیل گذشته عمل می کنند! ادعای شفاف سازی واطلاع رسانی شایسته دارند و در عمل جماعت رسانه را می پیچانند غافل ازآن که رسانه ها نجابت به خرج می دهند و به خاطر منافع و مصالح کشور و استان سکوت می کنند و...

درایام پایانی سال 96 بنابر وظیفه رسانه ای ؛ تصمیم گرفتم گزارشی ازعملکرد برخی حوزه های اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی استان درسالی که به نام "اقتصاد مقاومتی؛ تولید واشتغال" نامگذاری شده بود تهیه ومنتشرنمایم که الحق والانصاف مدیران سازمان های مرتبط با بخش صنعت سنگ تمام گذاشتند واخبارمسرت بخشی ازحوزه های خود اعلام وما نیزتلاش کردیم انعکاس خوبی ازفعالیت های انجام شده ودرحال انجام داشته باشیم.

دراین میان با وجود همکاری صمیمانه مدیرکل محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی مازندران؛ برخی مدیران زیرمجموعه این اداره کل ازجمله بخش درمان تامین اجتماعی استان ایام طولانی است که لساناً هرلحظه آمادگی مصاحبه را دارند و درعمل به طرق مختلف طفره رفته و دراین بین مدیریت روابط عمومی ایشان نقش اشان را بسیار عالی و نشان داده اند که در سرکارگذاشتن بندگان خدا هنرمندند- اگرچه وظیفه اشان ارایه خدمات درمانی است تا سرکارگذاشتن- و داستان مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان هم به جای خویش!

به عنوان یک رسانه همکار درحوزه تامین اجتماعی که تلاش کرده ایم حتی الامکان اطلاع رسانی شفاف و جامعی ازعملکرد و فعالیت های این حوزه گسترده با مخاطبان بیشمار و به دور از هرگونه جانبداری وصرفا درجهت تبیین تلاش ها و زحمات مدیران و پرسنل خدوم این حوزه ها به عمل آوریم، ازمدیریت محترم و مسئولان تامین اجتماعی استان سوال می کنیم که علت عدم همکاری بخش درمان این سازمان با خبرگزاری "ایلنا" و روزنامه کثیرالانتشار"کاروکارگر" چیست؟ مگراین مجموعه عظیم درقالب مجموعه دولت تدبیر وامید نمی گنجد؟ دردولتی که مدیریت ارشد آن تاکید بر پاسخگویی به افکارعمومی و روشنگری وشفاف سازی دارد؛ طفره رفتن برخی مدیرانش از پاسخگویی به سوالاتی که ذهن صدها هزار مخاطب این اداره کل را مشغول ساخته ؛ چه مفهومی دارد؟

آیا رفتار یکسان مدیران محترم بخش درمان و مدیریت روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی با رسانه های محلی و پایگاه های خبری و خبرگزاری ملی "ایلنا" و روزنامه سراسری "کاروکارگر" توجیه پذیراست؟ دلیل طفره رفتن مدیریت بخش درمان تامین اجتماعی استان ازگفت وگو با ما- به هرشیوه ای- چه معنایی دارد؟ 

ضمن تاکید بر رسالت خطیرمان برای همکاری صمیمانه با مجموعه دولت محترم انتظارداریم مسئولان محترم تامین اجتماعی استان و به ویژه بخش درمان این سازمان درعرصه اطلاع رسانی و روشنگری افکارعمومی پیشگام باشند.

خدایا چنان کن سرانجام کار       تو خوشنود باشی و ما رستگار

محمد درخشنده

 

اقتصادی و اجتماعی درمان رسانه افکار عمومی قوه مجریه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر