کد خبر: 594780 A

آقای استاندار! شما نماینده عالی دولت هستید وجایگاه اتان بسیارقابل احترام است وبنده هم عادت ندارم مثل برخی رسانه ها ازدرانتقاد واردشوم تا شاید اینگونه به چشم آیم و...

به گزارش ایلنا از ساری،آقای استاندار! آیا متون منتشره دررسانه ها وخبرگزاری ها وسایت ها را مطالعه می نمایید؟ آیا وقت می کنید مطالبی را که احتمالاً ازشما انتقاد می شود؛ بخوانید؟ همه می دانند که شما با حرف های تازه وایده های نو به استان مازندران آمده اید! همه به رک گویی وصریح اللهجه بودن جنابعالی واقف هستند! همه می دانند که دراین  مدت نسبتاً کوتاه زمان را مدیریت کرده وبه تمامی حوزه ها سرکشی نموده اید تا به اصطلاح ؛ مدیران ، حساب کاردستشان بیاید و...

آقای استاندار! شما نماینده عالی دولت هستید وجایگاه اتان بسیارقابل احترام است وبنده هم عادت ندارم مثل برخی رسانه ها ازدرانتقاد واردشوم تا شاید اینگونه به چشم آیم و...

جناب اسلامی! به عنوان یک رسانه بی طرف که همواره تلاش کرده ایم انعکاس دهنده پیشرفت ها ومشکلات استان باشیم، انتظارداریم میان انتقاد وتخریب تفاوت قایل شوید ونسبت به مسایلی که درحوزه های خبری راجع به عملکرد بخشهای مختلف رخ می دهد، واکنش نشان داده تا برخی نهادها وسازمانهاحساب کاردستشان آید واگرکاری نمی کنند، سنگرخدمت را به دیگرانی واگذارکنند که انگیزه خدمت وگره گشایی ازمشکلات مردم دارند.

آقای استاندار! چرا تعارف وچرا اینهمه خویشتنداری! سوال افکارعمومی ازشما این است که چرا تغییرات درسطح مدیران ومعاونین را آغازنمی کنید؛ مدیران ومعاونینی که به نظرمی رسد کارآیی لازم را برای همراهی با برنامه های توسعه طلبانه شما ندارند!

آقای استاندار! به نظرمی رسد دفتراطلاع رسانی استانداری توان همپایی با برنامه های جنابعالی را نداشته وشاید ترمیم واصلاح واحد روابط عمومی راهکاری مناسب برای آغازفصل تازه ای ازهمکاری وهمراهی مطبوعات ورسانه ها با شما باشد!

آقای استاندار! شما دراندیشه حفظ اشتغال موجود وپویایی تولید هستید وبا وجود اطلاع رسانی ما درباره مشکلات کارخانه هایی همچون چوب وکاغذ مازندران ، ظاهراً هیچ اتفاقی نیفتاده وشاید هم ...

جناب اسلامی! شرکت تجهیزمدارس ایران درساری که سابقه ای بالغ بر40 سال فعالیت دارد وهم اکنون حداقل 100 نفردرآن شاغل هستند؛ به دلیل کمبود جدی نقدینگی ؛ درمرز رکود کامل وورشکستگی است وشاید خبرتعطیلی این واحد را هم به زودی به اطلاع جنابعالی برسانند- والبته اگربرسانند- !!

آقای استاندار! مشکل چوب وکاغذ  مازندران ،فروخته نشدن محصولات ودپوی کاغذ است ومشکل تجهیزمدارس ایران کمبود نقدینگی! وهردو قابل احیاء هستند تا اشتغال 2100 نفرتضمین گردد وهزاران نفرازنان خوردن محروم نباشند!

خدایا چنان کن سرانجام کار    تو خوشنود باشی و ما رستگار

محمد درخشنده

 

دولت رسانه روابط عمومی مشکلات نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر