کد خبر: 551463 A

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی کشور:

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی کشور گفت:مسائل اجتماعی،برخاسته از روال جامعه است به همین دلیل برطرف کردن مسائل اجتماعی ،مستلزم اصلاح جامعه و سازماندهی مجدد آن است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری،ابراهیم صادقی فر ظهر امروز در آیین رونمایی از بسته آموزشی با اصول و فنون پیشگیری از اعتیاد و درسنامه ازدواج در جامعه کارو تولید در ساری با تاکید بر جلوگیری از آسیب های اجتماعی اظهار داشت:آسیب های اجتماعی را نمی توان با دستور مدیریت کرد بنابراین توجه به انواع رویکردها در طراحی برنامه ها و اجرای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی بویژه آسیب های اجتماعی نو پدید با رویکردهای اموزشی،آگاه سازی ،اجتماع محور و... حائز اهمیت است.

وی افزود:مسائل اجتماعی،برخاسته از روال جامعه است به همین دلیل برطرف کردن مسائل اجتماعی ،مستلزم اصلاح جامعه و سازماندهی مجدد آن است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی توجه به آسیب های اجتماعی را امری مهم دانست و گفت: هرگاه هنجارها  و فرهنک یک جامعه ای دستخوش تغییر شود منجر به آسیب اجتماعی می شود.

وی با تشریح گونه های آسیب اجتماعی در نظام چهارگانه ،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی افزود: آسیب ها زمانی در این نظام چهارگانه اتفاق می افتد که این نظام ها جایگاه هرکدامشان به خوبی مشخص نباشد.

صادقی فر گفت:این نظام ها بایستی در خانواده نیز یکدیگر را محافظت کنند چنانچه این نظام بهم ریخته شود به همان ترتیب آسیب ها نیز افزایش می یابد.

وی با تاکید بر اینکه در جهت کاهش اینگونه آسیب ها بایستی تعادل در جامعه وجود داشته باشد،ادامه داد:بنابراین لازم است اهداف آسیب شناسی از قبیل مطالعه و ریشه یابی بی نظمی اجتماعی در جامعه به خوبی دنبال شود.

صادقی فر درمان آسیب دیدگان اجتماعی و تداوم درمان برای پیشگیری را امری مهم دانست و گفت:در کشور ما نیز پیشگیری  بهتر از درمان اعلام شده است.

وی با بیان اینکه باید کژ رفتاری های جامعه کالبد شکافی شود،افزود: جامعه انسانی تنها مجموعه ساده ای از افراد نیست بلکه نظامی دارای هویت خاص و مستقل است و این هویت مستقل را وجدان جمعی می گویند.

صادقی فر ،کارکرد مناسب و نامناسب،آشکار و پنهان را انواع کارکردهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: هر ساختار اجتماعی دارای کارکرد مختلف است به نتایج و آثار عینی ساختارها  کارکرد اجتماعی می گویند.

وی با بیان اینکه فرهنگ پیوند دهنده ساختار و کارکردهای اجتماعی است،افزود:فرهنگ به عنوان هنجارها ، باورها و رفتارها و اشیای مادی شیوه ها زندگی مردم را تشکیل می دهد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:فرهنگ مجموعه پاسخ های انسان است به پرسش ها و نیازهای گوناگون ناشی از ضروریات در جامعه است.

وی افزود: فرهنگ وقتی مورد تهاجم واقع شود و ارزش های اجتماعی آن منهدم شود به آن فرهنگ زدایی می گویند.

صادقی فر ادامه داد: یکی از مهمترین دگرگونیها در ساخت و کارکرد دولت ها در دوران مدرن را می توان به نقش و جایگاه انها در حوزه تدوین سیاستهای اجتماعی اشاره نمود .

وی گفت: سیاستگذران اجتماعی هم می توانند ابزاری برای محدود کردن مداخله دولت تلقی شود و هم رویکردی برای تثبیت دولت رفاه.

صادقی فر ادامه داد:  اهمیت ملت سازی و تحقق مولفه های توسعه، سیاستگذاری اجتماعی را در کانون توجه دولت ها قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه شمار مباحث اعتیاد در کشور ما زیاد است ،افزود:بیکاری می تواند عامل منجر به اعتیاد شود که این امر در جامعه کارگری بیشتر مشهود است.

 

آسیب های اجتماعی جامعه درمان معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر