کد خبر: 468662 A

رئیس کانون انجمن های کارگری مازندران خبرداد:

68 شورای فعال در استان مازندران فعالیت می کنند که از این میزان 18 شورا در سالجاری به ثبت رسید.

رئیس کانون انجمن های کارگری مازندران، گفت: 68 شورای فعال در استان مازندران فعالیت می کنند که از این میزان 18 شورا در سالجاری به ثبت رسید.
 
میر علی شیرافکن درهمایش سراسری شوراهای اسلامی کار که با حضور مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی کشور در ساری برگزار شد، اظهار داشت: 68 شورای فعال در استان مازندران فعالیت می کنند که از این میزان 18 شورا در سالجاری به ثبت رسید.
 
شیرافکن افزود: 12 شورا در سال جاری تجدید و 6 شورای دیگر اعتبارنامه آنها در حال تجدید است.
 
 وی به بخش های از مشکلات کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و گفت: در اصلاح قانون کار منافع جامعه کارگری در آن به خوبی دیده شود.
شیر افکن گفت: سقف معافیت مشاغل سخت و زیان آور به 5 سال  و افزایش سن بازنشستگی در صحن مجلس مطرح شد که رای نیاورده است که این مسئله نوید خوبی برای این بخش بوده است
وی با اشاره به تجمیع درمان ،افزود: مقررشده بود که بخش درمان را تامین اجتماعی سلب کرده و به وزارت بهداشت محول کنند که این موضوع هم در صحن مجلس رای نیاورد .
 
شیر افکن به اصلاح قانون کار اشاره کرد و ادامه داد: ما با اصلاح قانون کارمخالف نیستسم بلکه انتظار داریم تا تشکل های سه جانبه ، دولت، کارگر و کارفرما به تعامل برسند واینکه منافع کارگری نیز در این قانون به خوبی لحاظ شود.
 
نماینده کانون انجمن های کارگری مازندران با اشاره به ماده 41 قانون کارکه به نرخ تورم و نرخ سبد کالا که به آن اشاره می کند ، گفت: شورای عالی کار باید حداقل حقوق را به جامعه کارگری پرداخت کند.
 
وی افزود:با تدابیر اتخاذ شده از سوی نمایندگان شورای عالی کاربرای نخستین بالغ بر 2 میلیون  و 490 هزار تومان برای یک خانواده سه نفره سبد کالا در نظر گرفته شد.
 
شیرافکن ادامه داد: مشکل بودجه نهاد مدنی از جمله دغدغه هایی است که جامعه کارگری با آن مواجه هستند که این مستلزم نگاه ویژه به این بخش است.

 

استان مازندران حقوق دولت شوراهای اسلامی شورای عالی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر