کد خبر: 373829 A

معاون سازمان جنگلها و مراتع وآبخیز داری کشور:

انگورج گفت:با توجه به اینکه جنگلداری در نیمه راه است قضاوت در این راه نیمه راه درست نیست و هرگونه قضاوت در این خصوص عادلانه نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، بهزاد انگورج عصرامروز در کارگاه بین‌المللی مدیریت پویای جنگل‌های طبیعی که در دانشکده منابع طبیعی پردیس نوربرگزار شد  با بیان اینکه جنگلداری در نیمه راه است گفت:  قضاوت در این راه نیمه راه درست نیست و هرگونه قضاوت در این خصوص عادلانه نیست.

معاون سازمان جنگلها و مراتع وآبخیز داری کشوربا اشاره به اینکه برای بخش کمی از جنگل های کشور هم اکنون طرح جنگلداری داریم که بر اساس برآورد تنها شامل 18 درصد از جنگل های کشور می شود تصریح کرد: برای یک میلیون و 280 هزار هکتار از جنگل های غیرشمال طرح جنگلداری موجود است و یک میلیون و 400 هزار هکتار از اراضی جنگلی شمال کشور طرح جنگلداری اجرا می شود.

معاون سازمان جنگل ها در ادامه تاکید کرد: بر اساس این آمار می توان گفت که میزان سطحی که جنگل ها دارای مدیریت حفاظتی هستند، بسیار کم است.

انگورج مساحت اراضی جنگلی کشور را 5 میلیون هکتار با یک تا 5 درصد پوشش دانست و گفت: بهره برداری ها باعث کم شدن پوشش جنگل های کشور شده است که لازم است نحوه اقدام در این خصوص با تغییراتی مواجه شود.

انگورج با اشاره به اینکه کل اعتبار تخصیصی بیش از 81 میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: مدیریت علمی و عملی در سطح یک میلیون و 58 هزار هکتار انجام شد.

معاون سازمان جنگل ها با تاکید بر ضرورت تغییر در شرایط مدیریت اراضی جنگلی کشور، گفت: بنا داریم تا طرح های جنگلداری را به صورت مشارکت مردم و از طریق تشکیل تعاونی ها با هدف توانمندی سازی جوامع محلی به اجرا در آوریم.

انگورج افزود: امروز به جای وابستگی صرف به درآمد چوب از جنگل که بیشتر منابع طبیعی را تخریب می کرد، جنگل کاری های اقتصادی بامشارکت مردم در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سازمان جنگلها و مراتع آبخبز داری با بیان اینکه طرح های جنگل کاری اقتصادی در راستای مدیریت چند منظوره جنگل صورت می گیرد، گفت: در این طرح ضمن توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران، منابع جنگلی نیز حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه در بازار چوب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقتصادی کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: در رکود اقتصادی در شرایطی هستیم که 952 شغل مستقیم و 815 شغل غیرمستقیم به خطر افتاده است.

انگورج اضافه کرد: در گذشته طرح های جنگل کاری اجتماع محور نبود و تنها عده ای خاص از منابع طبیعی و جنگل برداشت می کردند که به نوعی اقتصاد جنگل وابسته به چوب بود و بیشتر اثر تخریبی داشت.

معاون سازمان جنگلها و مراتع وآبخیز داری کشور درباره واردات چوب به کشور، گفت: موضوع واردات باید منوط به میزان تولیدات داخل باشد هر کشوری برای خود قوانین خاصی دارد و در واردات قانون تجارت حاکم است.

وی در خصوص طرح تنفس (استراحت) جنگل نیز بیان داشت: در حال حاضر ایده متفاوتی در این زمینه وجود دارد و عمده نظرات در محور بهره برداری متمرکز شده است.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری یادآور شد: عوامل ناشناخته ای در اجرای این طرح دخیل هستند و باید با دخالت مباحث اکولوژی همچون زمین، هوا و تنوع زیستی و گیاه به آن رسیدگی کرد.

به گفته انگورج، در اجرای این طرح دوران گذاری تعریف شده و در این دوره گذار، باید در مسیری قرار بگیریم که انرژی ها در راستای هم باشند تا گام های موثرتری برای رفع دغدغه جامعه برداشته شود.

وی ادامه داد: در مدیریت منابع طبیعی، این فرصت ها به سمت تهدید سوق داده نمی شود بلکه می کوشیم با خروج از تک محصولی از جنگل به چند محصولی، فرصت های جدیدی ایجاد و ظرفیت های موجود مدیریت بخش خصوصی تضعیف نشود.

معاون سازمان جنگل ها در ادامه تصریح کرد: مشارکتی کردن مدیریت جنگل های کشور یکی از دغدغه هایی است که ضروری است برای حفاظت بیشتر از عرصه های جنگلی کشور آن را به اجرا درآورد.

انگورج همچنین گفت که باید با مشارکت دادن مردم در طرح های جنگلداری و مدیریت منسجم تر سرانه سبز کشور را افزایش داده و مدیریت بر این اراضی را بهبود بخشیم.

وی تصریح کرد:برای توسعه مشارکت های مردمی در صیانت از منابع طبیعی و بویژه جنگل های کشور، برنامه راهبردی صیانت از جنگل ها در دست تدوین است.

معاون سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه برنامه صیانت از جنگل‌ها در سال 82 تصویب شد، اظهار کرد: قرار بود موضوع آمایش سرزمین انجام شود سازمان در این برنامه هم تنها ماند باید کمک شود مدیریت جنگل تاوان کم توجهی را پس ندهد.

وی مشارکت دادن مردم و جوامع در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را یکی از عناصر اصلی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در تدوین برنامه راهبردی صیانت از جنگل ها نیز این موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است.

معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطر نشان کرد: برنامه راهبردی مدیریت جنگل و مرتع داری شامل توسعه زراعت چوب، توسعه جنگل ها، حفاظت و حمایت از مرتع داری و بیابان زادیی است.

انگورج گفت: بخشی از این برنامه راهبردی به آسیب شناسی مدیریت منابع طبیعی اختصاص دارد که نشان می دهد برای موفقیت در اجرای طرح های جنگلداری، مردم باید با این طرح ها حس یگانگی داشته باشند.

معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: در صورتی که مردم احساس کنند با طرح های جنگلداری رابطه دارند، موفقیت این طرح ها تضمین می شود.

وی انجام مطالعات اجتماعی در طرح های جنگلداری را یک ضرورت دانست و افزود: گاهی اجرای طرح ها با تعارضاتی مواجه می شود که رفع آن نیازمند توجه به مسایل اجتماعی جوامع محلی است.

انگورج خاطر نشان کرد: برای نمونه گاهی لازم است که دامداران واحد دامی خود را از جنگل خارج کنند که برای موفقیت در این کار لازم است نگاه مردم محلی را تغییر داده و دلایل لازم برای اجرای چنین طرح هایی را به آنان گوشزد کنیم زیرا حس بیگانگی مردم با طرح های جنگلداری آسیب زا است.

وی با تاکید بر این که بسیاری از مناطق جنگلی برای مردم منطقه درآمدزا نیست، گفت: برخی از فعالیت های جنگلداری برای جوامع محلی اقتصادی نیست، از این رو باید برنامه ها به گونه ای تنظیم شود که برای جوامع مردم آن منطقه صرفه اقتصادی داشته باشد.

معاون سازمان جنگل ها به بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این سیاست ها بر بهبود مستمر محیط کسب و کار و ساماندهی مشاغل تاکید دارد که ضروری است در طرح های جنگلداری نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اجرای طرح مشارکتی کردن مدیریت جنگل های کشور برای حفاظت از عرصه های جنگلی و منابع طبیعی ضرورت دارد.

معاون سازمان جنگلها و مراتع آبخبز داری با اشاره به اجرای پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی، تصریح کرد: این طرح که براساس مطالعات مشاوران ملی و بین المللی صورت گرفته است، به دنبال افزایش بهره وری از جنگل با استفاده از ظرفیت های مردمی بویژه جوامع محلی و بهره برداران با حفظ گونه های گیاهی و حیوانی است.

 وی، کاشت درختان مثمر و تنوع گونه های جنگلی را از دیگر راهبردها در اجرای طرح مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی و دیگر طرح های حوزه منابع طبیعی برشمرد و گفت: جوامع محلی و بهره برداران می توانند ازمحل فروش محصول این گونه ها سطح درآمد و معیشت خود را ارتقا دهند.

 

 

 

 

 

 

استفاده از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی انرژی جنگل سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر