کد خبر: 373802 A

مدیرکل هواشناسی استان مازندران:

مدیرکل هواشناسی استان مازندران، گفت: در دومین ماه سال 95 یعنی اردیبهشت ماه تعداد روزهای بارانی اندکی افزایش یافت در حالی که از لحاظ متوسط بارندگی در سطح استان مازندران نزدیک به نرمال و تا 4 درصد کمتر از نرمال است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری ؛ نوربخش داداشی در گفت و گو با ایلنا منطقه مازندران، با اشاره به تحلیل بارندگی اردیبهشت و دو ماه اول سال 95 و هشت ماه اول سال زراعی 95-94، اظهار کرد: بر اساس آمار ایستگاه‏های هواشناسی سینوپتیک استان مازندران، در فروردین ماه سال 95 افزایش صد در صدی بارش را در مقایسه با نرمال بلندمدت اتفاق افتاد اما در دومین ماه سال 95 یعنی اردیبهشت ماه تعداد روزهای بارانی اندکی افزایش یافت در حالی که از لحاظ متوسط بارندگی در سطح استان مازندران نزدیک به نرمال و تا 4 درصد کمتر از نرمال است.
وی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه بیش از دو سوم از پانزده ایستگا‏ه هواشناسی سینوپتیک استان، میزان بارش آنها کمتر از نرمال بود، افزود: بیشترین افزایش و کاهش بارش به ترتیب در ایستگاه آمل حدود 44 درصد و در ایستگاه رامسر حدود 36 درصد اتفاق افتاد.
داداشی با اشاره به توزیع نامناسب مکانی بارش در اردیبهشت ماه، یادآور شد: میانگین دمای هوا در اردیبهشت ماه حدود 5/18 درجه سلسیوس بود و در مقایسه با دوره بلندمدت حدود 9/1 درجه و نسبت به سال 94 حدود 5/1 درجه سلسیوس افزایش نشان داد.
مدیرکل هواشناسی استان مازندران، گفت: میانگین بارندگی دو ماه اول سال 95 استان مازندران حدود 128 میلی‏متر بود که در مقایسه با نرمال بلندمدت حدود 60 درصد افزایش و مدت مشابه سال 94 حدود  200 درصد افزایش یافت.
این مسئول تصریح کرد: تمامی پانزده ایستگا‏ه هواشناسی سینوپتیک استان میزان بارش آنها در مقایسه نرمال افزایش یافت و بیشترین افزایش از گلوگاه حدود 170 درصد و کمترین افزایش از ایستگاه کیاسرحدود 25 درصد بود.
داداشی گفت: متوسط بارندگی هشت ماه اول سال زراعی 95-94 حدود 618 میلیمتر بود که در مقایسه با مدت مشابه دوره بلندمدت از شانزده درصد افزایش در هفت ماه اول سال زراعی به حدود 14 درصد افزایش رسید همچنین نسبت به مدت مشابه سال زراعی 94-93 حدود 13 درصد افزایش داشت.
 وی با اشاره به اینکه در سه ایستگاه بابلسر، بلده و کیاسر از بین پانزده ایستگا‏ه‏های هواشناسی سینوپتیک، میزان بارش در مقایسه با نرمال کاهش یافت، افزود: بیشترین افزایش از رامسر حدود 44 درصد و بیشترین کاهش از بابلسر حدود 9 درصد است.

داداشی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین پیش‏بینی فصلی صادر شده، برای دوره سه ماهه خرداد تا مرداد سال 95، یادآور شد: میزان بارش استان مازندران در حد میانگین بلندمدت و میانگین دمای هوا تا یک درجه بیش از نرمال بلندمدت پیش‏بینی شده است و با توجه به این شرایط اجرای برنامه‏های کنترل مصرف بهینه آب و انرژی برای مواجهه با کمبود منابع آبی توصیه می‏شود.

 

استان مازندران انرژی هواشناسی ساری بابلسر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر