کد خبر: 248443 A

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور:

استان مازندران به عنوان سرزمین علویان توانست حامل اسلام در سراسر استان باشد و تجربه سیاسی و اجتماعی حکومت علویان در تمام حکومت ها وجود داشت.

سید عباس صالحی در آئین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه سراری کتاب مازندران در محل نمایشگاه ساری ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: کتاب به عنوان یکی از شاخصه های علم و فرهنگ نمایه توسعه ملی و فرهنگی کشور است.

به گزارش ایلنا از ساری، وی افزود: استان مازندران به عنوان سرزمین علویان توانست حامل اسلام در سراسر استان باشد و تجربه سیاسی و اجتماعی حکومت علویان در تمام حکومت ها وجود داشت.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورابراز داشت: مازندران، قبل از انقلاب به عنوان پایگاهای مساجد اسلامی و بعد از انقلاب نیز با تقدیم ۱۰ هزار شهید نشان داده است که مردم سرزمین علویان در خدمت آرمان اسلام و رهنمونهای امام خمینی(ره) بوده اند.

صالحی با اشاره به ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری معمار کبیر انقلاب اظهار داشت: امام خمینی تنها یک رهبر انقلاب سیاسی نبوده بلکه از آنجائیکه ایشان رهبر فکری نیزبودند.

وی افزود: یکی از ویژگیهای امام(ره) نسبت و نزدیکی ایشان با کتاب بوده است امام تنها یک سیاست مدار نبود بلکه یک مولف و نظریه پرداز نیز بودند.

صالحی با اشاره به اینکه موسسه نشر آثار امام(ره) تاکنون ۵۰ اثر ایشان را تالیف کرده است اظهار داشت: انقلاب ما به عنوان انقلاب فرهنگ و دانش در رأس آن رهبری قرار داشت که خود تئوری پرداز بوده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورگفت: حرکت توسع اجتماعی، دانش علمی از جمله محصولاتی است که به فرهنگ و دانش مرتبط است.

وی با بیان اینکه تا پایان دی ماه سالجاری ۵۵ هزار و ۲۷۵ عنوان کتاب به چاپ رسیده است ابراز داشت: این رقم در مقایسه با ۱۰ ماهه گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.

صالحی افزود: به برکت انقلاب اسلامی و حراست اجتماعی در حوزه فرهنگ و دانش اتفاقاتی خوبی اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه دسترسی ما به کتاب مانند مواد غذایی آسان نیست عنوان داشت: افزایش تولید کتاب افزایش پیدا کرده اما ویترین دسترسی به کتاب هنوز کامل حاصل نشده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد مازندران با بیان اینکه برپایی نمایشگاههای کتاب می تواند در زمینه دسترسی به کتاب اثر بخش باشد افزود: از آنجایی که کتابفروشی ها افزایش پیدا نکرده است برپایی نمایشگاه می تواند این نقیصه را پر کند.

وی با بیان اینکه تولید باید به مصرف کننده نزدیکتر شود ابراز داشت: باید برای رفع این مشکل تمهیدات درستی را اتخاذ کرد.
صا لحی با اشاره به اینکه نمایشگاههای کتاب یک دوره کوتاه مدت دارند افزود: باید تمهیداتی را برای دسترسی آسان به کتاب اتخاذ کرد.

وی بیان داشت: باید فرهنگ کتابخوانی در جامعه ترویج شود، خانواده، مدرسه و رسانه ها می توانند اثرات تأثیر گذاری در این مورد داشته باشند.

امام خمینی انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران جامعه دهه فجر رسانه سیاسی و اجتماعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر