کد خبر: 246948 A

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

محمد اصابتی مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مدل خود بازرسی درون کارگاهی در استان مازندران بعنوان پایلوت خبر داد.

محمد اصابتی مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مدل خود بازرسی درون کارگاهی در استان مازندران بعنوان پایلوت خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، محمد اصابتی مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر امروز در نشست توجیهی اجرای مدل خود بازرسی درون کارگاهی در ساری طی سخنانی اظهار داشت: با اجرای مدل خود بازرسی درون کارگاهی اهدافی از قبیل ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ ایمنی و کاهش ضریب فراوانی و شدت حوادثناشی از کار در محیط های کار را د سطح کشور دنبال خواهیم نمود.

وی با اشاره به سیاست های جدید معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عرصه بازرسی کار خاطرنشان کرد: آگاه سازی و حساس سازی بیش از پیش کارگران و کارفرمایان در امر ایمنی و حفاظت کار در راستای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار این معاونت قرار دارد.

اصابتی با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت های تشکل های کارفرمایی و کارگری در توسعه ایمنی از راهبردهای اساسی حوزه بازرسی کار می باشد افزود: در این زمینه هدف ما جلب مشارکت تشکل ها و استفاده از توان حرفه ای و تخصصی بخش خصوصی همگام با راهبردهای دولت تدبیر و امید و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مباحثمربوط به ایمنی در محیط کار می باشد.

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در اجرای این طرح آسیب هایی از قبیل کمبود بازرس کار و حضور ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور و محدودیت امکانات وجود دارد و با توجه به تعدد کارگاهها سعی داریم با اجرای مدل خود بازرسی درون کارگاهی در تمام کارگاههای بالای ۲۵ نفر این مهم حل نماییم.

وی افزود: در بخش معدن و ساختمان با نگاه ویژه به دنبال کاهش حوادثهستیم و برنامه های مستمری در این زمینه داریم البته در بحثحوادثناشی از کار ۱۹ دستگاه در آن دخیل هستند و باید برنامه ریزی نمایند.

اصابتی در پایان سخنان خود اظهار داشت: علت انتخاب استان مازندران در اجرای مدل خود بازرسی درون کارگاهی استفاده از تجربیات و عملکرد مطلوب این استان در بحثایمنی و اجرای موفق طرح هایی از قبیل آموزش ایمنی کارگران و پیمانکاران و تعامل مثبت با تشکل ها می باشد که قطعا نتیجه مطلوب بدست خواهد آمد.

اداره کل تعاون کار و رفاه استان مازندران اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی دولت روابط عمومی کسب و کار معدن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازرسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر