کد خبر: 242275 A

دادستان شهرستان آمل:

در یک مجموعه ای یک پرونده خیلی ساده ای مثل خیلی از پرونده های دیگری که در طول روز داریم در جریان بود که رسانه ای کردند و پخش کننده آن دستگاه قضایی نبود چون دستگاه قضایی محرم اسرار مردم است.

دادستان شهرستان آمل در نشست بررسی و تعیین وضعیت زمین ۴۵ هزار متری بافت قدیم شهر آمل در توضیح درخواست رئیس شورای اسلامی شهر آمل از وی مبنی بر مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در خصوص تخفیف هایی که شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل به نهاد ها و یا تعاونی ها و اتحادیه های قانونی دادند و کمیته انطباق فرمانداری نیز آنها را تائید کرده و در بعضی از رسانه ها انعکاس داده شد اظهار داشت: در یک مجموعه ای یک پرونده خیلی ساده ای مثل خیلی از پرونده های دیگری که در طول روز داریم در جریان بود که رسانه ای کردند و پخش کننده آن دستگاه قضایی نبود چون دستگاه قضایی محرم اسرار مردم است.

به گزارش ایلنا از آمل، طالبی ضمن گله مندی از برخی رسانه ها و سایت ها به جهت بزرگ نمایی مسئله ادامه داد: عزیزانی که در مسند فرمانداری، شورا و شهرداری چه در گذشته و چه در حال حاضر هستند همه خادمین نظام هستند، مثلاً فرماندار قبلی آقای اکبرزاده برادر دو شهید بزرگوار و خود از ایثارگران است و این پرونده ای که بعضی از رسانه ها آنقدر آن را بزرگ جلوه دادند خیلی ساده بود، فقط سازمان بازرسی آمده تقاضای رسیدگی به برخی تخفیفاتی که شورا، شهرداری و فرماندار وقت در صدور پروانه اماکن عمومی قائل شدند داده و هنوز جرمی ثابت نشده است که آنقدر هیاهو و سر و صدا کردند.


دادستان شهرستان آمل با بیان اینکه مسئولین شهری ما در حال حاضر در بهترین وضعیت تعاملی هستند تصریح کرد: تک تک این عزیزان انقلابی هستند و جزو خادمین نظام هستند، کسانی هستند که در این شهر کار کردند و برای شهر زحمت کشیدند و فعالیت می کنند.

طالبی با اشاره به اینکه این موضوع در حدی نیست که بخواهیم روی آن بحثکنیم افزود: به اعتقاد من اگر جرمی می خواهد محقق شود صد درصد باید عنصر معنوی در آن باشد، عنصر معنوی همان سوء نیت عام و سوء نیت خاص است، سوء نیت عام و سوء نیت خاص برای کسی که از قانون آگاهی ندارد و وقتی آنها نمی دانند که هنوز این قانون منسوخ نشده و تخفیف هایی دادند انگیزه ی شرافتمندانه داشتند و سود شخصی در میان نبود بلکه منفعت شهر در نظر گرفته شد، هدف کمک به شهر و نجات شهر از برخی مشاغل و صنوف مزاحم در شهر بود

دستگاه قضایی رئیس شورای اسلامی شهر رسانه زمین سر و صدا شورای اسلامی شهر شهرداری فرماندار محرم مصاحبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر