کد خبر: 195199 A

رییس جهاد کشاورزی قائم شهر در گفتگو با ایلنا:

این کار با هدف حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و باغی و تامین امنیت غذایی جامعه، از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهرانجام شد.

رییس جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: در تیرماه سالجاری تعداد پنج فقره پروانه ساختمانی تک واحد صادر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قائم شهر، " علی درویش نیا " در گفتگویی با بیان اینکه در تیرماه سالجاری تعداد پنج فقره پروانه ساختمانی تک واحد صادر شد اظهار داشت: این کار با هدف حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و باغی و تامین امنیت غذایی جامعه، از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهرانجام شد.

وی ادامه داد: اجرای یک مورد الحاق به بافت، یک مورد ارسالی تبصره یک ماده یک، یک مورد وصولی تبصره یک ماده یک، سه مورد ارسالی تبصره ۴ ماده یک و ۵ مورد وصولی تبصره چهار ماده یک را از دیگر اقدامات این مدیریت در بخش امور اراضی در تیر ماه سالجاری است

درویش نیا افزود: دو مورد پاسخ دهیاری(بنای قدیمی)، یک مورد فروش، یک مورد اجور، ۲۷ مورد نقل و انتقالات، معرفی سه فقره ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های کشاورزی به مراجع قضایی، دو مورد نظارت ماده ۳۳، هفت مرحله دهگردشی در سطح منطقه و یک مورد الحاق به بافت روستا، از دیگر اقدامات امور اراضی این مدیریت در مدت زمان فوق می باشد.

رییس جهاد کشاورزی قائم شهر در بخشی دیگر به کشت برنج اشاره و تصریح کرد: اندازه گیری فاکتورهای مربوط به فاز رویشی دو نوع کشت سنتی و مکانیزه برنج و با هدف ترویج کشت مکانیزه با رویکرد آموزشی به صورت دیداری و چهره به چهره با بهره برداران از سوی کارگروه تخصصی پروژه PTD(توسعه مشارکتی فن آوری) به همراه گروه هدف در مزارع اجرایی فنون، رویش گیاه و فاکتورهای مربوط به فاز رویشی شامل وزن دانه، تعداد دانه در خوشه، کیل گیری، تعداد بوته، قطر و ارتفاع ساقه و بوته در روستای آهنگرکلا بیشه سر شهرستان قائم شهر اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی در پایان اظهار داشت: در پروژهPTD، جامعه بهره برداران در یک جو صمیمی و میدانی در سطح مزرعه از طریق مشاهده و آموزش به کشاورزان این امکان را می دهد تا توانمندی مشارکتی بهره برداران در مدیریت مزرعه را افزایش دهند.

برنج تامین امنیت جامعه جهاد کشاورزی زمین ساخت و ساز قطر کشاورزی وزن روستا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر