کد خبر: 190773 A

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگرمازندران:

افرادی که با رای کارگران برکرسی قدرت می نشینند و کارگران را لحاظ نمی کند، قطعا در انتخابات آتی این افراد پاسخ بی مهری خود را از کارگران خواهند گرفت.

نصراله دریابیگی گفت: وظیفه خطیر مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی حفظ و صیانت از این سازمان بیش از هر زمان دیگری اهمیت داشته چرا که سازمان روز به روز از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بزرگ و بزرگ تر شده و می بینیم که امروز بیش از هر زمان دیگری، فشارهای جانبی بیشتری برای جداسازی صندوق درمان این سازمان و انتقال آن به سایر زیر مجموعه‌ها صورت می‌پذیرد.

به گزارش ایلنا از قائمشهر، دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران، در دیدار با اعضای کادر و هیئت اجرایی خانه کارگر استان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی از حیثجایگاه اجتماعی و از حیثگستردگی منابع مالی و اقتصادی جزو بزرگ‌ترین مجموعه‌های کشور بوده است افزود: پرواضح است که این سازمان با همه بزرگی، از آن کارگران و بازنشستگان این سازمان بوده و قطره قطره اندوخته این عزیزان موجب بوجود آمدن و تشکیل چنین مجموعه عظیمی شده است.

تامین اجتماعی قانون همسان سازی مستمری بازنشستگان را فقط برای پرسنل بازنشسته خود اجرا کرده است

وی افزود: تامین اجتماعی قانون همسان سازی مستمری بازنشستگان را فقط برای پرسنل بازنشسته خود اجرا کرده است.

رئیس هیئت مدیره کانون کارگری بازنشستگان و مستمریبگیران مازندران ادامه داد: طبق بند ۳۹ بودجه مصوب سال ۸۸، دوهزار و پانصد میلیارد تومان برای اجرای همسان سازی تخصیص یافته است اما تامین اجتماعی تاکنون این قانون را تنها برای پرسنل بازنشسته این سازمان به اجرا درآورده است.

دریابیگی افزود: درحالی سازمان تامین اجتماعی مستمری پرسنل خود را از محل منابع این سازمان همسان سازی کرده که منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه تمامی بیمه شدگان و نه فقط پرسنل این سازمان تامین شده است.

این کارگر بازنشسته ادامه داد: تامین اجتماعی تاکنون همسان سازی را به بهانه کسری بودجه به تعویق انداخته و از دولت خواسته تا بودجه مستمری بازنشستگان را برای اجرای این قانون تامین کند اما مستمری پرسنل خود را از محل منابع این سازمان همسان سازی کرده است.

حضور نماینده ایی مستقل از جامعه کارگری درمجلس

دبیر اجرایی خانه کارگر با اعلام اینکه خانه کارگر بنادارد برای حضور مستقل و قدرتمند در انتخابات مجلس شورای اسلامی دور آینده افراد اثرار گذار جامعه کارگری را فراخوان کند ابراز داشت: با تشکیل هسته های تخصصی و اعتقادی بنا داریم علاوه برپوست اندازی تشکیلاتی در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دراستان مازندران شاهد حضور نماینده ایی مستقل از جامعه کارگری باشیم.

وی از اتحادیه زنان کارگر بعنوان پشتوانه ایی جدی برای کسب کرسی هایی قدرت اجرایی و انتخاباتی نامبرد و افزود: حضور زنان کارگر، زنان بد و بی سرپرست در این اتحادیه با توجه به عضو گیری قابل توجه این مجموعه نوید خوش برای جامعه کارگری در آینده ایی نه چندان دورخواهد بود.

افرادی که با رای کارگران برکرسی قدرت می نشینند و کارگران را لحاظ نمی کند، قطعا در انتخابات آتی این افراد پاسخ بی مهری خود را از کارگران خواهند گرفت

عضو شورای شهر قائمشهر با انتقاد از افرادی که با رای کارگران برکرسی قدرت می نشینند و کارگران را لحاظ نمی کند گفت: قطعا در انتخابات آتی این افراد پاسخ بی مهری خود را از کارگران خواهند گرفت.

دریابیگی تاکید کرد: اگر حضور کارگران ایران در عرصه های تصمیم گیری همچنان ضعیف باقی‌بماند، وضعیت معاش کارگران نیز ضعیف باقی خواهد ماند و کارگرن همواره در غم نان شب خود تنها باقی‌خواهند ماند.

معاش کارگرن نیز روز به روز ضعیفتر می شود

وی از تنزل رو به افزایش قدرت خرید کارگران و حرکت تضعیفی و رو به محو بن‌های کارگری به عنوان شاهد مدعای خود یاد کرد و افزود: امروز به وضعیت معیشتی کارگران چندان توجهی نمی‌شود چنانچه بن کارگری به عنوان میراثدولت جنگ به کنار گذاشته شده است و در کنار آن وضعیت معاش کارگرن نیز روز به روز ضعیفتر می شود، چنانچه اگر در ابتدای انقلاب درآمدها با هزینه های زندگی به نوعی هم خوان و سر به سر بود امروز شاهد ایجاد شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها هستیم.

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: علاوه بر این، به دلیل همین دور افتادن کارگران از مراکز تصمیم گیری، امروزشاهد مورد هجمه قرار گرفتن قانون کار هستنیم، قانونی که به منظور حفظ منافع کارگران و تولید ملی با فتوای تاریخی امام در سال ۶۸ تصویب شد.

اقتصادی و اجتماعی انتخابات انقلاب بودجه پوست جنگ دولت سازمان تامین اجتماعی قانون مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر