کد خبر: 173032 A

صبح امروز مجمع انتخابات بازنشستگان مستمریبگیران ساری در محل حسینه ارشاد شهرشهرستان ساری برگزار گردید و آقایان داداشی، سلیم بهرامی، سالاری، حامدی، نوپور، عرب، زادسر، و اباذری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان عبدی، اجارستاقی، و فامیلیان بعنوان علی البدل انتخاب گردیدند.

مجمع انتخابات بازنشستگان مستمریبگیران کارگری ساری اعضای هیئت مدیره خود را شناخت.

به گزارش ایلنا از ساری صبح امروز مجمع انتخابات بازنشستگان مستمریبگیران ساری در محل حسینه ارشاد شهرشهرستان ساری برگزار گردید و آقایان داداشی، سلیم بهرامی، سالاری، حامدی، نوپور، عرب، زادسر، و اباذری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان عبدی، اجارستاقی، و فامیلیان بعنوان علی البدل انتخاب گردیدند.

قابل ذکر است همچنین آقایان پریچهره، سعیدی بعنوان بازرس اصلی و نصیری بعنوان علی البدل انتخاب گردیدند.

انتخابات هیئت مدیره کارگری بعنوان اعضای ساری مجمع بازنشستگان آقایان مستمریبگیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر