کد خبر: 165332 A

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان قائم شهرتاکیدکرد:

برای کنترل نوسانات قیمت با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی باید کارگروهی تشکیل و از افراد کارشناس در این حیطه استفاده شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان قائم شهر گفت: در استان مازندران تولیدات بیشتر از مصرف است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قائم شهر " مهدی شیرخانی " در جلسه تنظیم بازار شهرستان با بیان اینکه در استان مازندران تولیدات بیشتر از مصرف است، دلیل آن را ضعف در صادرات برشمرد.

وی ادامه داد: برای اینکه تولیدات مازاد در شهرستان در انبارها فاسد نشود افزود: برای خارج شدن از هدر رفت این تولیدات باید برای توسعه صادرات برنامه ریزی کرد.

شیرخانی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم اشاره کرد و تصریح کرد: مازاد تولیدات باید در چرخه صادرات قرار گیرد تا آرامش در بازار عرضه و تقاضا برقرار شود.

وی با اشاره به اینکه عرضه ی زیاد، باعثشکسته شدن قیمتها می شود ادامه داد: ذخیره سازی و احتکار مواد غذایی به ضرر افتصاد است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان قائم شهرگفت: متاسفانه بازار با رکود مواجه است و ما در شرایط رکود اقتصادی تغییرات قیمت داریم.

شیرخانی ادامه داد: برای کنترل نوسانات قیمت با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی باید کارگروهی تشکیل و از افراد کارشناس در این حیطه استفاده شود.

اجرای قانون هدفمندی یارانه استان مازندران تنظیم بازار رکود اقتصادی صنعت معدن و تجارت مواد غذایی شهرستان قائم صادرات تولیدات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر