کد خبر: 164586 A

حامد زمانی محقق و کارشناس ارشد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش استان مازندران با طرح تولید بذر پوشش دارشده توتون(pellet پلت) عنوان کارگر نمونه را از آن خود کرد.

با حضور رئیس جمهور و در روز جهانی کارگر ۸ کارگر نمونه کشوری و ۲ کارگروه ۴ نفره به عنوان کارگران و گروه های کار نمونه کشوری معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل، با حضور رئیس جمهور و همزمان با گرامیداشت هفته کارگر کارگران و کارگروه های نمونه کشور معرفی شدند. امسال ۸ کارگر و ۲ کارگروه ۴ نفره به عنوان کارگران نمونه معرفی و تقدیر شدند.

حامد زمانی محقق و کارشناس ارشد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش استان مازندران با طرح تولید بذر پوشش دارشده توتون(pellet پلت) عنوان کارگر نمونه را از آن خود کرد.

استان مازندران پوشش رئیس جمهور روابط عمومی کشاورزی کارگران کارگر مازندرانی نمونه توتون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر