کد خبر: 157515 A

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران خبرداد:

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران از انجام عملیات شخم و شیار(مرحله کاشت) بیش از ۶۵ درصد شالیزارهای استان خبر داد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران از انجام عملیات شخم و شیار(مرحله کاشت) بیش از ۶۵ درصد شالیزارهای استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از ساری، حسن عنایتی اظهار کرد: تاکنون عملیات شخم و شیار در سطح بالغ بر ۱۴۳ هزار و ۵۶۸ هکتار از شالیزارهای استان و آب تخت در سطح ۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه سطح خزانه گیری بالغ بر ۹۲ هزار و ۸۳۱ هکتار و سطوح بذر پاشی نیز بیش از ۵۲ هزار و ۷۷ هکتار بوده، سطوح آب تخت آماده نشا را بالغ بر پنج هزار و ۵۱۲ هکتار اعلام کرد و افزود: تا کنون بیمه برنج در سطح بالغ بر چهار هزار و ۹۲ هکتار صورت گرفته و تعداد آزمون خاک نیز تعداد ۲۸۷ نمونه است.

عنایتی با بیان اینکه مقدار بذر حمل شده در حال توزیع ۳۱۵ تن است، حجم عملیات بهزراعی برنج مازندران در امسال بالغ بر ۲۲۰ هزار و ۹۸۹ هکتار بوده است، تصریح کرد: بیش از ۱۳۵ هزار و ۹۶۸ هکتار آن به ارقام محلی و ۸۵ هزار هکتار آن به ارقام پر محصول اختصاص دارد.

برنج جهاد کشاورزی خاک مازندران هکتار ساری عملیات زراعت شالیزارهای کاشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر