کد خبر: 117260 A

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر خبرداد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر ازآغاز برداشت ذرت در اراضی زراعی شهرستان سیمرغ خبرداد.

علی درویش نیا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر با توجه به کشت ذرت در اراضی زراعی شهرستان سیمرغ در سطح بالغ بر ۱۵ هکتار، پیش بینی می گردد در سالجاری بالغ بر ۲۷۰ تن ذرت از اراضی فوق استحصال شود.

به گزارش ایلنا از ساری، درویش نیا با بیان اینکه میانگین عملکرد تولید ذرت در هر هکتار حدود ۱۸ تن است، از اولین برداشت ذرت رقم ۷۰۴ در سطح یک هکتار از اراضی زراعی روستای ملاکلا شهرستان سیمرغ خبر داد و خاطر نشان ساخت: علاوه بر محصول ذرت با فروش ساقه ذرت همراه با ذرت برای تعلیف دام به صورت سیلاژ، افزایش افزوده اقتصادی برای بهره برداران به همراه خواهد داشت.

وی تصریح نمود: میزان متوسط ساقه حاصل از ذرت در کشت اول در هکتار بیش از ۲۰ تن در سال جاری بوده که در درآمدزایی و اقتصاد خانوار بهره برداران نقش به سزایی دارد.

درویش نیا با اشاره به ارزش اقتصادی بیش از ۶۷۵ میلیون ریالی این محصول برای بهره برداران، زراعت ذرت را مهمترین عامل در تثبیت اراضی و پایداری در تولید این محصول عنوان داشت و افزود: کشت ذرت بعد از برداشت شالی موجب افزایش توان اقتصادی خانوار بهره بردار، توسعه پایدار کشاورزی، اشتغالزایی مولد و گامی در جهت ایجاد امنیت غذایی جامعه است.

وی در پایان از برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی در قالب مدرسه در مزرعه کشاورز با رویکرد کاهش هزینه تولید و افزایش عملکرد در کشت ذرت و مدیریت مصرف بهینه آب و… از سوی این مدیریت در این شهرستان خبر داد.

اقتصاد توسعه پایدار جامعه جهاد کشاورزی کاهش هزینه کشاورزی کلاس های آموزشی مدرسه ساری امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر