کد خبر: 117158 A

استاندار مازندران:

در تدوین دانشنمه باید تمامی اطلاعات مازندران شامل همه بخش ها گنجانده شود تا از نظر کمی و کیفی بعنوان بزرگنرین دانشنامه در کشور به حساب آید.

ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران به همراه معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار، فرماندار ساری و تنی چند از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان از پژوهشکده فرهنگی ساری شناسی بازدید کرد و طی نشستی با مولفان در جریان وضعیت تدوین دانشنامه مازندران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از ساری، وی در این برنامه با بیان اینکه تدوین دانشنامه کار فرهنگی ارزشمندی محسوب می شود افزود: با حمایت و همکاری همه دستگاههای اجرایی امیدواریم این کار فرهنگی در استان برای اشاعه فرهنگ دیار علویان به نسل جوان جامعه صورت پذیرد.

استاندار مازندران از این اثر بعنوان شناسنامه هویتی و راهنمای کار در استان نام برد و گفت: در تدوین دانشنمه باید تمامی اطلاعات مازندران شامل همه بخش ها گنجانده شود تا از نظر کمی و کیفی بعنوان بزرگنرین دانشنامه در کشور بحساب آید و دیگران از آن الگوبرداری کنند.

جهانگیر نصری اشرفی، مدیر اجرایی تدوین این دانشنامه نیز در این برنامه از آماده شدن سه جلد از این اثر فرهنگی خبر داد و گفت: دانشنامه مازندران در ده جلد و هزار صفحه تدوین خواهد شد.

وی افزود: یازده هزار قطعه عکس نیز در این دانشنامه گنجانده می شود.

اشتغال جامعه دستگاه های اجرایی استان فرماندار معاون برنامه ریزی نسل جوان مازندران ساری تدوین دانشنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر