کد خبر: 674190 A

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان عنوان کرد:

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی بخشی و آموزش پیرامون آسیب‌های فضای مجازی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا لرستان، علی یاور عزیزپور در ستاد ساماندهی جوانان لرستان با اشاره به لزوم پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی اظهار داشت: در این رابطه باید از پتانسیل رسانه ها و مطبوعات استان استفاده کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به موازی کاری در این حوزه عنوان کرد: در این رابطه بر اساس سند ملی یک تقسیم کار با برش استانی باید تدوین شود.

عزیزپور با تاکید بر انعکاس اقدامات دستگاه های مختلف در این حوزه به دبیرخانه ستاد ساماندهی جوانان استان گفت: گزارش عملکرد بخشی دستگاه ها باید به ستاد ساماندهی امور جوانان ارائه شود.

رامین جانی پور معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان نیز در سخنانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاه های استان برای جلوگیری از آسیب های موجود در حوزه فضای مجازی گفت: همچنین بیش از ۲۳ دستگاه فرهنگی در استان فعالیت دارند که در این زمینه باید ورود پیدا کنند.

وی با تاکید بر تولید نرم افزارهای مختلف در این رابطه گفت: همچنین در برنامه توسعه ای استان باید اعتباری را اختصاص دهند تا دستگاه های فرهنگی در حوزه آسیب های فضای مجازی اقدام کنند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان افزود: از شرکت های دانش بنیان می توان برای تولید نرم افزارهای مختلف در استان استفاده کرد.

 

خبرنگار: سلمان حیدری

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان:
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر