کد خبر: 650500 A

شیرزاد نجفی خبر داد:

شیرزاد نجفی گفت: سال‌جاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۲۱۹ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری در سطح استان تخصیص داده شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم آباد، شیرزاد نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این اعتبار براساس شاخص‌های شهرستان‌ها تقسیم شده، خاطرنشان کرد: این عملیات شامل اجرای بندهای سنگی ملاتی، خاکی، گابیونی، عملیات بیومکانیکی و بیولوژیکی است.

وی بیان کرد: با توجه به استعداد خاص لرستان برای کشت گیاهان دارویی و جنگل‌کاری اقتصادی، اعتبار ویژه‌ای برای انجام این دو پروژه لحاظ گردیده است.

نجفی با بیان اینکه برای اقتصادی شدن طرح‌های آبخیزداری که در پایین دست بندها احداث شده، برنامه‌ریزی‌های لازم طراحی شده، تصریح کرد: با توجه به آب جمع شده پشت بندها، کشت گیاهان دارویی و جنگل‌کاری اقتصادی به منظور استفاده بهینه از آب ضرورت دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان افزود: از مجموع دو میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار مساحت استان لرستان، یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار نیاز به عملیات آبخیزداری و آبخوانداری دارد که تاکنون در سطح ۶۵۸ هزار هکتار مطالعات تفضیلی اجرایی عملیات آبخیزداری انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۳۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری انجام گرفته خاطرنشان کرد : مابقی حوزه های مطالعه شده در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

مطالعات توجیهی در سطح ۹۷ درصد از مساحت استان به اتمام رسیده است.

خبرنگار: حجت الله شفیعی

شیرزاد نجفی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر