کد خبر: 138570 A

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان:

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان: این شرکت بمنظور رفع ضعف ولتاژ، تامین برق مشترکان جدید، کاهش خاموشی ها و نیز کاهش تلفات و افزایش ضریب بهره برداری امسال۳۹۴ دستگاه ترانسفورماتور در سطح استان نصب کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان: این شرکت به‌منظور رفع ضعف ولتاژ، تامین برق مشترکان جدید، کاهش خاموشی‌ها و نیز کاهش تلفات و افزایش ضریب بهره برداری امسال ۳۹۴ دستگاه ترانسفورماتور در سطح استان نصب کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، محمد بحرینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نصب این تعداد ترانسفورماتور در مجموع با قدرت۴۲هزار و ۲۹۵ کیلوولت آمپر است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: این شرکت به‌منظور رفع ضعف ولتاژ، تامین برق مشترکان جدید، کاهش خاموشی‌ها و نیز کاهش تلفات و افزایش ضریب بهره‌برداری امسال ۳۹۴ دستگاه ترانسفورماتور در سطح استان نصب کرده است.

وی اظهار داشت: یکی از اهداف متعالی شرکت جلب حداکثری رضایت مشترکان است که برای رسیدن به این هدف نصب ترانسفورماتور‌های کم ظرفیت به جای ترانسفورماتورهای با ظرفیت بیشتر و بار کمتر در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ترانس‌های کم ظرفیت به مرکز ثقل بار منتقل می‌شوند لذا باعثکاهش طول شبکه‌های فشار ضعیف و کاهش فیوز سوختگی‌ها شده که از دو منظر یکی صرفه اقتصادی و کاهش هزینه تعمیرات شبکه‌ها و افزایش رضایتمندی مشترکان تاثیر خود را بر جای می‌گذارد که به تبع آن کاهش تعداد خاموشی‌ها، کاهش انرژی توزیع نشده، کاهش زمان خاموشی‌ها، کاهش نرخ انرژی توزیع نشده، افزایش ضریب بهره برداری را نیز در پی خواهد داشت.

انرژی برق کاهش هزینه استان دستگاه لرستان توزیع مدیرعامل نصب ترانسفورماتور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر