کد خبر: 112989 A

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان:

در حال حاضر ۱۹۷ هزار نفردر استان بیمه شده اصلی این سازمان هستند که با افراد تحت تکفل ۶۹۰ هزار نفر معادل یک سوم جمعیت استان تحت پوشش این سازمان هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: در حال حاضر ۱۹۷ هزار نفردر استان بیمه شده اصلی این سازمان هستند که با افراد تحت تکفل ۶۹۰ هزار نفر معادل یک سوم جمعیت استان تحت پوشش این سازمان هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد شهناز حمزه لویی در دیدار با استاندار لرستان افزود: حمایت استاندار در خصوص پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به عنوان یکی از مطالبات واقعی این سازمان به شمار می‌رود، چرا که ارائه خدمات بهتر سازمان در گرو پرداخت مطالبات است.
مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: به طور یقین حمایت‌های ویژه استاندار استان از واحدهای تولیدی و صنعتی موجب وصول مطالبات این سازمان از کارفرمایان بدهکار از واحدهای تولیدی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون این سازمان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از ادارات و کارگاه‌های تولیدی استان طلب دارد، اظهار داشت: برای ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان نیازمند همکاری مسوولان اجرایی برای وصول مطالبات معوق این سازمان هستیم.
وی ارائه خدمات مطلوب به بیمه ‌شدگان و مستمری ‌بگیران را مستلزم توازن بین منابع و مصارف صندوق دانست و گفت: در حال حاضر ۱۹۷ هزار نفردر استان بیمه شده اصلی این سازمان هستند که با افراد تحت تکفل ۶۹۰ هزار نفر معادل یک سوم جمعیت استان تحت پوشش این سازمان هستند.
حمزه لویی تصریح کرد: این سازمان با هدف ارتقای وضعیت رفاهی افراد جامعه به مردم خدمات ارائه می‌دهد و به طور قطع این امر باعثفراهم شدن بستر مناسبی جهت ایجاد رفاه کامل در کشور و برخورداری آحاد جامعه از امکانات رفاهی می‌شود.

پوشش تامین اجتماعی جامعه دستگاه های دولتی استان جمعیت تحت لرستان مدیرکل بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر