کد خبر: 112982 A

استاندار لرستان:

تامین اجتماعی لرستان در حوزه پشتیبانی و ارتقای شاخص‌‌ها و در حوزه افزایش دامنه فراگیری افراد تحت ‌پوشش اقدامات قابل ‌توجهی انجام داده است.

تامین اجتماعی لرستان در حوزه پشتیبانی و ارتقای شاخص‌‌ها و در حوزه افزایش دامنه فراگیری افراد تحت ‌پوشش اقدامات قابل ‌توجهی انجام داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، هوشنگ بازوند در دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی لرستان افزود: سازمان تامین ‌اجتماعی صندوق مشترک بین کارفرمایان، بیمه ‌شدگان و مستمری ‌بگیران است که باید حق مخاطبان و مشترکان اجتماعی خود را به خوبی حفظ کند.

استاندار لرستان گفت: تامین اجتماعی باید از حقوق بیمه شدگان به خوبی صیانت کند و در این راستا یکی از وظایف مهم این سازمان خدمات رسانی مطلوب به افراد بیمه شده است.
وی تصریح کرد: از آنجا که برنامه ریزی و تصمیم گیری مبتنی بر اصول کار‌شناسی باعثرونق و شکوفایی اقتصاد می‌شود به همین منظور تامین اجتماعی نیز در این زمینه رونقی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تامین ‌اجتماعی نویدبخش آینده ‌ای امیدبخش و دلگرم‌ کننده برای بخش مولد جامعه است، اظهار داشت: این سازمان در حوزه پشتیبانی و ارتقای شاخص‌‌ها و در حوزه افزایش دامنه فراگیری افراد تحت ‌پوشش اقدامات قابل ‌توجهی انجام داده است.
استاندار لرستان در ادامه ضمن حمایت از واحدهای تولیدی برای پرداخت مطالبات به این سازمان و رفع چالش ‌های پیش‌ روی جامعه کارگری، کارفرمایی و تامین‌ اجتماعی قول مساعد داد.

اقتصاد پوشش جامعه حقوق خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی شاخص لرستان اجتماعی حوزه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر