رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان داشت:

ایلنا: رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: لرستان در ۸۵ درصد تولیدات کشاورزی به خودکفایی کامل رسیده و در حوزه‌های دامی، آبزیان و…

پربازدیدترین