در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی دورود گفت: سال گذشته بیش از 50 درصد دعاوی کارگری این شهرستان در مراجع حل اختلاف…

پربازدیدترین