کد خبر: 326226 A

دور دوم بررسی کیفیت و دقت گزارش عملکرد مراکز مسئولیت با هدف ارتقاء کیفیت گزارش‌دهی و بررسی عملکرد مراکز مسئولیت در آبان ‌ماه انجام شد.

دور دوم بررسی کیفیت و دقت گزارش عملکرد مراکز مسئولیت با هدف ارتقاء کیفیت گزارش‌دهی و بررسی عملکرد مراکز مسئولیت در آبان ‌ماه انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، در این جلسات کارگروهی متشکل از مشاوران وزیر (شورای مدیریت استراتژیک)، رئیس و جمعی از همکاران مرکز نوسازی و تحول اداری، مدیر کل و تعدادی از همکاران دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات و تعدادی از متخصصین به بررسی و تبادل نظر در خصوص عملکرد شش ماهه اول سال ‌جاری مراکز مسئولیت پرداختند. 

براساس این گزارش، در این دوره عملکرد برخی از بانک های دولتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و با حضور مدیران و کارشناسان مراکز مسئولیت، مورد بررسی و پایش قرار گرفت که گزارش و نتایج نهایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه خواهد شد.

امور اقتصادی و دارایی ایران جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر