کد خبر: 737702 A

شفافیت مالی در بانک ملت؛

به هر میزان که اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شفاف‌تر باشد و هر قدر که سطح افشای اطلاعات مالی بیشتر و گسترده‌تر باشد، میزان اعتماد ذی‌نفعان، ارتقاء می‌یابد و اطمینان به همکاری با آن بنگاه، افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش ایلنا، اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای ذی‌نفعان گوناگونی تهیه می‌شود. هیئت مدیره، سهام‌داران، فعالان بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران، دولت، سازمان امور مالیاتی و سرمایه‌گذاران خارجی، استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را تشکیل می‌دهند.

به هر میزان که اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شفاف‌تر باشد و هر قدر که سطح افشای اطلاعات مالی بیشتر و گسترده‌تر باشد، میزان اعتماد ذی‌نفعان، ارتقاء می‌یابد و اطمینان به همکاری با آن بنگاه، افزایش پیدا می‌کند.

بانک ملت در میان بانک‌های کشور از حیث شفافیت و افشای اطلاعات برای سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان، عملکردی بسیار قابل قبول داشته است. این بانک علاوه افشای کامل صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش‌های فصلی و ماهانه در سامانه کدال،  جزییات اطلاعات مالی خود را در پورتال این بانک به صورت آنلاین در دسترس عموم مخاطبان و سهامداران قرار داده است.

در راستای ایجاد شفافیت مالی در بانک ملت، اطلاعات زیر قابل دریافت است:

اطلاعات مربوط به صورتهای مالی

 
     
 

۱. خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

 

۲. انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

 

۳. انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی

 

۴. مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

 

۵. میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی

 

۶. اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

 

۷. خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک طبقات

 

۸. خالص تسهیلات به تفکیک طبقات

 

۹. خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثائق

 

۱۰. مانده ذخایر به تفکیک عمومی واختصاصی

 
 

۱۱. مانده اسناد پرداختنی

 
 

۱۲. مانده اقلام زیرخط ترازنامه

 

۱۳. نحوه محاسبه سودقطعی سپرده گذاران

 
 

۱۴. مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

 
 
 

۱۵. مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده

 
 
 

۱۶. مانده بدهکاران موقت

 
 
 

۱۷. مانده بستانکاران موقت

 
 
 

۱۸. سود هر سهم

 
 

۱۹. کفایت سرمایه

 

۲۰. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص

 

۲۱. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان

 

۲۲. نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی

 

۲۳. وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها

 

۲۴. نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

 

۲۵. نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها

 

۲۶. نسبت ارزش دفتری داریی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

 

۲۷. نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات

 

۲۸. نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها

 

۲۹. نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها

 

۳۰. نرخ سود سپرده ها

 

۳۱. نرخ سود تسهیلات

 

۳۲. سایراطلاعات

 

۳۳. صورتهای مالی حسابرسی شده:

   

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال ۱۳۸۸

   

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال ۱۳۸۹

   

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال ۱۳۹۰

   

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال ۱۳۹۱

   

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال ۱۳۹۲

   

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال ۱۳۹۳

   

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال ۱۳۹۴

   

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال ۱۳۹۵

   

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال ۱۳۹۶

   

 

 

۳۴. گزارش هیات مدیره به مجمع:

   

گزارش هیات مدیره به مجمع سال۱۳۹۱

   

گزارش هیات مدیره به مجمع سال۱۳۹۲

   

گزارش هیات مدیره به مجمع سال۱۳۹۳

   

گزارش هیات مدیره به مجمع سال۱۳۹۴

   

گزارش هیات مدیره به مجمع سال۱۳۹۵

   

گزارش هیات مدیره به مجمع سال۱۳۹۶

اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک تطبیق

 
 
 

۱. اهداف مدیریت ریسک تطبیق

 

 

۲. دامنه مدیریت ریسک تطبیق

 

 

۳. منشور مدیریت رعایت قوانین و مقررات

 

 

۴. بیانیه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 

۵. فرآیند اجرایی مدیریت ریسک تطبیق

 

 
اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک اعتباری
 
 

۱. سیاست ها و خط مشی های اعتباری:

   

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال ۱۳۹۳

   

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال ۱۳۹۴

   

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال ۱۳۹۵

   

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال ۱۳۹۶

   

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال ۱۳۹۷

 

۲. واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

 

 

۳. حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات

 

 

۴. میزان پذیرش ریسک اعتباری

 

 

۵. میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک طبقات

 

 

۶. فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان

 

 

۷. روش سنجش ریسک اعتباری

 

 

۸.روش های کاهش ریسک اعتباری

 

 

۹. میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری

 

 

۱۰. معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری

 

 

۱۱. سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری

 

 

۱۲. نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن ها

 

 

۱۳. تمرکز ریسک اعتباری

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی

 

 
 

۱. سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی

 

 

۲. واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی

 

 

۳. ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن

 

 

۴. ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها

 

 

۵. میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

 

 

۶. میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی

 

 

۷. برنامه تداوم فعالیت

 

 

۸.برنامه مقابله با بحران

 

 

۹. روش سنجش ریسک نقدینگی

 

 

۱۰. ساز و کارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک عملیاتی

 
 
 

۱. برنامه تداوم فعالیت

 
 

۲. تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

 

 

۳. تمهیدات مقابله با بحران

 

 

۴. روش سنجش ریسک عملیاتی

 

 

۵. میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی

 

 

۶. ساز و کارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی

 

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک بازار

 
 

۱. سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار

 

 

۲. روش سنجش ریسک بازار

 

 

۳. میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار

 

 

۴. میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک

 

اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

 
 

۱. ساختارهیأت مدیره

 

 

۲. ساختار هیأت عامل و سایر مدیران ارشد

 

 

۳. فرآیند انتخاب اعضای هیأت مدیره

 

۴. حدود اختیارات و مسئولیت های اعضای هیأت مدیره

 

 

۵.ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره

 

 

۶. مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده

 
   

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال ۱۳۹۰

   

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال ۱۳۹۱

   

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال ۱۳۹۲

   

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال ۱۳۹۳

   

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال ۱۳۹۴

   

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال ۱۳۹۵

   

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال ۱۳۹۶

   

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال ۱۳۹۷

 

۷. ساختار سازمانی

 

 

۸. خط مشی ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات

 

 

۹. گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی

 

۱۰. کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی

انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت

 
 

۱. تغییر در سرمایه ثبتی

 

۲. تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل

 

 

۳. تغییر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

 

 

۴. مجازاتهای انتظامی و محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی

 

 

۵.هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه

 

 

۶. جبران خسارات وارده ناشی از سرقت، اختلاس و حوادث غیر مترقبه

 

۷. هرگونه افتتاح یا تعطیلی شعبه

 

بانک ملت شفافیت سهامداران صورت‌های مالی شفایت مالی تسهیلات اعطایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر