کد خبر: 653582 A

رییس سازمان تاکسیرانی تهران:

رییس سازمان تاکسیرانی تهران گفت: بانک ها به ویژه بانک پارسیان در طرح نوسازی تاکسیرانی، خدمت بزرگی به رانندگان تاکسی درکشورکردند.

به گزارش ایلنا، علیرضا قنادان افزود: بانک پارسیان همکاری خوبی در زمینه طرح نوسازی تاکسی های فرسوده با سازمان تاکسیرانی داشته، به خصوص در جهت سهولت پرداخت تسهیلات که با ضامن شدن رانندگان برای یکدیگر کمک زیادی به آنها درارائه تسهیلات نوسازی کرد.

 وی افزود : همچنین طرح کمک به توسعه اشتغالزایی روستایی که بانک پارسیان عهده دار آن  است از دغدغه های اجتماعی این بانک برای کمک به مردم می باشد.

رییس سازمان تاکسیرانی تهران خاطر نشان کرد : طرح نوسازی خودروهای فرسوده تاکسیرانی با همکاری بانک پارسیان و دیگر بانک ها که مربوط به 90 هزار خودرو درسطح کشور می شد، میان وزارت کشور، خودروسازها و سازمان تاکسی رانی به انجام رسید که به موجب این طرح 60 هزار خودرو درسطح کشور نوسازی شد این طرح کمک زیادی به رانندگان تاکسی کرد و ازجمله طرح های بسیار مفید در راستای عمل به  مسئولیت های اجتماعی بانک بود.

او از طرح جدیدی درشورای عالی ترافیک خبر داد وگفت: به منظوراینکه از طرح نوسازی فاصله نگیریم و درجهت کاهش آلودگی هوا اثربخش باشیم طرح جدیدی در شورای عالی ترافیک پیشنهاد داده ایم که درصورت موافقت قرار است رانندگان خود مسئولیت اسقاط ماشین های فرسوده را برعهده بگیرند و به جای گرفتن خودروهای نو از خودروهایی با عمر 3 سال استفاده کنند و بانک ها برای تبدیل خودروهای جدید به تاکسی به رانندگان تسهیلات ارائه کنند که به نظر می رسد چنین طرحی برای رانندگان کارآمد باشد.

آلودگی هوا تاکسی ترافیک خودرو وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر