کد خبر: 642604 A

رتبه نخست بانک‌های خصوصی، در اجرای طرح رونق تولید کشور؛

بر اساس ارزیابی و گزارش منتشر شده از سوی وزارت کشور؛ از ابتدای سال 1396 تا تاریخ 20 فروردین‌ماه سال 1397،بانک آینده، در بین بانک‌های خصوصی، از نظر مبلغ و تعداد تسهیلات پرداختی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا،بانک آینده درراستای اولویت‌های تعیین‌ شده مبنی برحمایت ازبخش‌های واقعی اقتصاد،افزایش تولیدداخلی وتوجه به مقوله اشتغال؛برنامه‌های هدف‌مندی درجهت تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی،به‌ویژه واحدهای کوچک ومتوسط (SME) رادردستورکارخود،قرارداده است.

برهمین اساس،این بانک درارتباط باتأمین منابع مالی وپاسخ‌گویی به نیازفعالان اقتصادی،تاکنون،توانسته است؛علاوه برتعامل پویاباوزارت صنعت،معدن وتجارت،دراین عرصه، خود نیز رأساً وبابازاریابی مستقیم،مشتریان واجد شرایط راشناسایی وپاسخ‌گوی بخشی ازنیازهای آنهاباشد.

بر همین اساس، دست آوردحاصل ازاین رویکرددربازه زمانی پیش‌گفته،تصویب پرداخت تعداد 218 تسهیلات پرداختی به مبلغ8,460 (هشت هزار و چهارصد و شصت) میلیارد ریال بوده که ازطرف بانک آینده، به بنگاه‌های خردومتوسط موردهدف،پرداخت شده است.

 

 

اشتغال صنعت معدن منابع مالی وزارت کشور رتبه نخست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر