کد خبر: 651943 A

با جانمایی نمازخانه در بالاترین طبقه صورت گرفت؛

یک اداره در شهر قم، با جانمایی نمازخانه در بالاترین و بهترین طبقه ساختمان اداری خود، احترام خاص و عملی به مقوله نماز را نشان داده است.

به گزارش ایلنا، اداره امور شعب بانک ملی ایران در قم واقع در خیابان امام‌خمینی(ره) این شهر، دارای پنج طبقه است و برخلاف بسیاری از ادارات دولتی که نمازخانه آنها در زیرزمین و کنار پارکینگ قرار دارد، طبقه پنجم را به عنوان جایگاه نمازخانه تعریف کرده است.

بسیاری از ادارات دولتی اتاق رئیس یا مدیرکل را در بالاترین طبقه قرار داده و از سوی دیگر زیرزمین یا کنار پارکینگ را به عنوان محل اقامه نماز و نمازخانه تعریف کرده اند، اما برخلاف این اداراتی که به آنها اشاره شد، اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان قم، بالاترین و بهترین طبقه خود را به عنوان محل نمازخانه پیش بینی کرده و همچنین اولین طبقه اداری آن، به عنوان دفتر کار مدیر و معاونین آن تعریف شده است که به نوعی موجب سهولت کار ارباب رجوع خواهد بود.

استان قم امام خمینی ایران قم نماز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر