کد خبر: 242397 A

متقیان تأکید کرد:

مدیرکل پدافند غیر عامل استان قم به منظور فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، از برگزاری رزمایش های مشترک با بسیج ادارات استان در حوزه های پدافند غیر عامل خبر داد.

مدیرکل پدافند غیر عامل استان قم به منظور فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، از برگزاری رزمایش های مشترک با بسیج ادارات استان در حوزه های پدافند غیر عامل خبر داد.

به گزارش ایلنا از قم، دردیدار بوالحسنی مسوول سازمان بسیج کارمندان استان قم با مدیرکل پدافند غیر عامل استان موضوع فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در حوزه پدافند غیر عامل را در سطح جامعه و فضای اداری استان بررسی کردند.

متقیان گفت: علیرغم اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل در کاهش تهدیدات و آسیب پذیر ها به این موضوع نگاه جدی نشده است و اطلاعات مردم و کارکنان اداری در این زمینه کافی نمی باشد.

وی با بیان این که باید در بحثپدافند غیر عامل فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود، تصریح کرد: می توان با استفاده از ظرفیت های بسیج که بیشتر شامل منابع انسانی مومن با انگیزه انقلابی می باشد، با برگزاری رزمایش ها و دوره های آموزشی نسبت به آموزش و فرهنگ سازی در سطح جامعه و فضای اداری استان اقدام کرد.

مدیرکل پدافند غیر عامل استان اظهار کرد: با توجه به ویژگی بسیج که در همه صحنه ها حضور دارد و با مردم می باشد، می توان فرهنگ سازی خوبی کرد.

وی گفت: باید در گام اول دستورالعمل اجرایی رزمایش ها و دوره های آموزشی تهیه شده و به بسیج ادارات استان اعلام شود و براساس آن با همکاری اداره کل پدافند غیر عامل استان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و رزمایش ها اقدام شود.

متقیان تاکید کرد: باید از رسانه های استان در فرهنگ سازی و آموزش به خوبی استفاده شود.

خاطرنشان می شود، در این جلسه جمعی از کارشناسان و مدیران حضور داشتند.

پدافند غیر عامل استان قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر