کد خبر: 236963 A

عابدینی‌پور در جلسه علنی شورای شهر قم:

چطور از بودجه ۸۳۰ هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال ۹۴، فقط ۲۲۴ میلیارد تومان برای قم اختصاص یافته است؟ / بودجه اختصاص یافته به شهر قم برای سال ۹۴، «یک پنجاهم» بودجه ای است که حق واقعی قم است.

عضو شورای اسلامی شهر قم، با انتقاد از سهم بودجه استان قم از بودجه کل کشور در سال ۹۴ و با بیان این که این بودجه استان قم، فقط «یک بیستم» و از منظر دیگر «یک پنجاهم» بودجه ای است که حق واقعی استان قم است، گفت: چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند؟ مسئولین استان قم، نمایندگان مردم قم در مجلس یا شخص دیگری؟

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، محسن عابدینی پور شهردار سابق قم و عضو فعلی شورای اسلامی شهر قم، صبح امروز در یکصدمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به جایگاه شهر قم از نظر تولید علوم اسلامی، اظهار داشت: اگر قم این همه اهمیت دارد پس باید به اندازه همه این اهمیت ها به قم بها داد؛ اما سؤال این است که آیا واقعا الآن این گونه است؟

وی افزود: چطور از بودجه ۸۳۰ هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال ۹۴، فقط ۲۲۴ میلیارد تومان برای قم اختصاص یافته است؟ این مبلغ اختصاص یافته به قم، یعنی چند درصد بودجه کل کشور؟ ما در شهر قم «یک هفتادم» جمعیت کشور یعنی «یک و نیم درصد» جمعیت کشور را داریم؛ اگر ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور برای سال ۹۴ است، ۲۲۴ میلیارد تومانی که به شهر قم تخصیص یافته چند درصد بودجه کل کشور می شود؟ بودجه اختصاص یافته به شهر قم برای سال ۹۴، «یک پنجاهم» بودجه ای است که حق واقعی قم است.

شهردار سابق قم، گفت: اگر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۸۳۰ هزار میلیارد تومانی کشور را مخصوص شرکت ها، مؤسسات و بانک ها بدانیم و این بخش از بودجه را هم مستثنا کنیم، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان، مانده بودجه ای است که در کشور توزیع می شود؛ حتی بر همین اساس ۳۳۰ هزار میلیارد تومان، ۴ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم قم است.

وی گفت: حتی فرض بر این که بودجه کل کشور ۳۳۰ هزار میلیارد تومان باشد، ۲۲۴ میلیارد تومانی که به شهر قم اختصاص یافته، می شود «یک بیستم» بودجه ای که حق مان است.

عابدینی پور افزود: در مرحله اول اگر بودجه کل کشور برای سال ۹۴ را ۸۳۰ هزار میلیارد تومان حساب کنیم، ۲۲۴ میلیارد تومانی که به قم اختصاص یافته می شود «یک پنجاهم» آن چیزی که سهم مان است و در مرحله دوم حتی اگر ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور را حساب کنیم، ۲۲۴ میلیارد تومان، «یک بیستم» آن چیزی است که سهم واقعی مان است.

وی تأکید کرد: چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند؟ مسئولین استان قم، نمایندگان مردم قم در مجلس یا شخص دیگری؟ چرا ما باید در قعر جدول اعتبارات کشوری باشیم در حالی که همه جای دنیا به تولید علم، بیشترین بها را می دهند؟

نماینده مردم قم در شورای اسلامی شهر قم با بیان این که معمولا در کشور های مختلف دنیا، درصد قابل توجهی از بودجه را به تولید علم و به مؤسسات علمی اختصاص می دهند، گفت: اگر شهر قم قرار است یک شهر علمی باشد، چرا ما این وضعیت را در بودجه داریم؟ این موضوع، مسئله ای است که به مجموعه دستگاه های اجرایی استان قم و مدیریت عالی استان مربوط می شود.

محسن عابدینی پور شورای شهر قم شورای اسلامی شهر قم بودجه قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر