کد خبر: 231066 A

معاون علمیات نیروی انتظامی قم:

پلیس مجاز به دریافت مدارک شناسایی، توقیف اموال و وسیله نقلیه شهروندان نیست، مگر مصادیق آن در قانون تصریح و لازمه آن تنظیم صورتجلسه و تحویل رسید است / پلیس در صورت اقدام قانونی در این خصوص موظف به تنظیم صورتجلسه و تحویل رسید به ذینفع و یا ذینفعان خواهند بود.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم گفت: پلیس مجاز به دریافت مدارک شناسایی، توقیف اموال و وسیله نقلیه شهروندان نیست، مگر مصادیق آن در قانون تصریح و لازمه آن تنظیم صورتجلسه و تحویل رسید است.

به گزارش ایلنا از قم، سرهنگ " جواد ماشی " اظهارداشت: یگان های اجرایی و عملیاتی ناجا در راستای انجام وظایف ذاتی و قانونی و برخورد با جرائم از جمله تخلفات راهور، سوانح و تصادفات رانندگی، دستگیری ها نسبت به اخذ مدارک، اسناد و همچنین توقیف اموال شهروندان اقدام می کنند.

وی ادامه داد: بدیهی است هیچ کدام از ماموران پلیس مجاز به دریافت مدارک شناسایی، توقیف اموال و وسیله نقلیه شهروندان نیست، مگر اینکه مصادیق آن در قانون تصریح شده باشد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم افزود: پلیس در صورت اقدام قانونی در این خصوص موظف به تنظیم صورتجلسه و تحویل رسید به ذینفع و یا ذینفعان خواهند بود.

نیروی انتظامی قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر