سخنگوی آتش‌نشانی قم به ایلنا خبرداد:

ایلنا: سخنگوی آتش‌نشانی شهرداری شهرستان قم از ریزش آوار در خیابان مطهری شهر قم بر اثر انفجار گاز خبرداد.

<a href="https://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>