کد خبر: 210424 A

مدیرکل میراثفرهنگی استان قزوین:

درآمد گردشگری قزوین در بازار جهانی یک هزارم درآمد این بازار است و درآمد استان در این حوزه به اندازه درآمد یک قبیله آفریقایی است.

محمدعلی حضرتی‌ها، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین گفت: باید با روش‌های علمی و با مشارکت شهروندان در مسیر توسعه گردشگری حرکت کنیم و از اقداماتی که بر اساس تقلید از سایر کشور‌ها و شهر‌ها است پرهیز کنیم.

به گزارش ایلنا از قزوین؛ محمدعلی حضرتی‌ها در سمینار «آگاه‌سازی توسعه شهر قزوین با محوریت گردشگری» افزود: برخی از اقدامات برای جذب گردشگر بر اساس تقلید از سایر کشور‌ها و شهر‌ها است که باید این روش اصلاح شود.

حضرتی بیان کرد: باید با علم و با توجه به ظرفیت‌های قزوین صنعت گردشگری را توسعه دهیم و برگزاری این سمینار نقطه آغاز این حرکت علمی است.

وی افزود: نداشتن باور به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهر قزوین و تغییر نگرش جهان در حوزه گردشگری باعثشده است که نتوانیم در توسعه گردشگری موفق باشیم.

وی با بیان اینکه سال‌های گذشته فرآیند گردشگری یک نگاه شخصی و فرهنگی بود، گفت: از دهه ۶۰ به بعد این نگرش به سرعت تغییر کرده است و اکنون گردشگری جزء جدایی‌ناپذیر از زنجیره اقتصاد جهانی است.

حضرتی تصریح کرد: صنعت گردشگری آنقدر با سرعت تغییر کرده است که ما از این حرکت عقب ماندیم و باید این عقب ماندگی را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه درآمد گردشگری قزوین در بازار جهانی یک هزارم درآمد این بازار است، گفت: درآمد استان در این حوزه به اندازه درآمد یک قبیله آفریقایی است.

حضرتی‌ها تقلید از سایر کشور‌ها و استان‌ها را از عوامل دیگر عقب‌ماندگی استان قزوین در گردشگری عنوان و بیان کرد: برای توسعه گردشگری در این استان مدام از طرح‌ها و ایده‌های دیگران تقلید می‌کنیم و این کار مقلدانه باعثشده نتوانیم در توسعه گردشگری موفق باشیم.

مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین با اشاره به اینکه استان‌هایی مانند مشهد و اصفهان براساس ظرفیت‌های خود نقشه راه گردشگری را ترسیم کردند، افزود: ما نباید این نقشه را برای استان قزوین در نظر بگیریم و از آن تقلید کنیم چون ظرفیت‌های این استان مختلف و متفاوت از دیگر استان‌ها است.

وی برگزاری این همایش را نقطه آغاز علمی در توسعه گردشگری استان قزوین عنوان و بیان کرد: باید برای تحقق این هدف توانایی‌های استان و شهر قزوین را شناسایی و نقشه راه توسعه گردشگری ترسیم شود که این حرکت نیازمند دوری از رویکردهای تقلیدی و حرکت در مسیر علمی است.

وی گفت: در مسیر توسعه گردشگری قزوین نباید دچار عوام زدگی شویم و این موضوع کار ما را مشکل خواهد کرد.

استان قزوین اصفهان اقتصاد جهان درآمد صنعت گردشگری گردشگری استان گردشگری و صنایع دستی مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر