کد خبر: 156400 A

مسئول سابق کانون شوراهای اسلامی کار قزوین:

چکیده: کارگران زن یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی هستند که حقوق صنفی‌شان در کارگاه‌های کوچک بیشتر در معرض تهدید قرار دارد بطوری که برخی کارفرمایان روزانه ۱۲ ساعت نیروی کار آنان را در اختیار دارند اما حاضر به پرداخت حداقل حقوق‌ قانونی آنان نیستند.

مسئول سابق کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: در کارگاه‌های کوچک همچنان اخذ چک و برگه تسویه سفید امضا از کارگر برای ساکت ساختن او در مقابل تضییع حقوق صنفی‌اش امری متداول است.

محمد احمدی با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: کارگران زن یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی هستند که حقوق صنفی‌شان در کارگاه‌های کوچک بیشتر در معرض تهدید قرار دارد بطوری که برخی کارفرمایان روزانه ۱۲ ساعت نیروی کار آنان را در اختیار دارند اما حاضر به پرداخت حداقل حقوق‌ قانونی آنان نیستند.

احمدی درباره کارگاه‌های متوسط و بزرگ استان قزوین گفت: به دلیل نظارت بر نحوه اجرای قانون در بیشتر کارگاه‌های بزرگ و صنعتی استان قزوین مطالبات مزدی و غیر مزدی کارگران بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

این مقام کارگری ادامه داد: خوشبختانه بیشتر پیمانکاران نیروی انسانی از ترس عدم تمدید پروانه فعالیت خود سعی می‌کنند تا مطالبات کارگران را بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و بر مبنی طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت کنند، اما با وجود شرایط به نسبت سخت گیرانه‌ای که امروز بر فعالیت موسسات پیمانکاری نیروی انسانی حاکم است متاسفانه همچنان برخی از پیمانکاران خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند.

وی ادامه داد: در چنین محیط‌هایی کارفرمایان سود جو با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی کارگر و یا سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی وی درصدد گریز از اجرای قانون کار هستند.

استان قزوین اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی چک حقوق شوراهای اسلامی قانون قانون کار نیروی انسانی نیروی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر