عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین به مناسب هفته جوان آخرین نشست خبری خود را در سال 1401 در سالن جلسات اداره کل ورزش برگزار کرد.

کد خبر: 1336041