علی ربیعی خبرداد:

ایلنا: چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال، امروز همزمان با سی و سومین سفر وزیر کار به استان قزوین تشکیل شد.