خبرگزاری کار ایران

| 23:06   
کد خبر : ۱۳۸۸۰۸۹
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین

نیاز ذوب آهن به زغال سنگ را برطرف می کنیم

امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین از برنامه این شرکت برای تامین کامل نیاز شرکت ذوب آهن به زغال سنگ و اجرای پروژه های تولید مس، طلا و نقره خبــر داد.

نیاز ذوب آهن به زغال سنگ را برطرف می کنیم

به گزارش ایلنا، او تصریح کرد : تاصیکو بزرگترین معادن خصوصی طلا را در اختیار دارد و درصدد است تا ۴۰ درصد از بازار طلای کشور را به دست آورد.

مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری صــدر تامین (تاصیکو) با اشــاره به اهمیت حوزه معدن و صنایع معدنی برای کشــورگفت: امــروز در بخش معدن و صنایع معدنی پس از تامین مواد اولیه تولید، مهمترین موضوع سرمایه گذاری در زیر مجموعه و تامین مالی است. این صنایع در حال حاضر از بازارهای مطلوبی در سطح جهان برخوردارند، بنابراین زمان مناسبی است که تولید و صادرات را توسعه دهند و اشتغال و درآمد بیافرینند.  

نادری با اشاره به ســهامداری عمده تاصیکو در ذوب آهن اصفهان افزود: در ذوب آهن اصفهان به دنبال یک طرح تحول و ورود به بازارهای نو با تولید محصولات جدید هستیم و با توجه به اینکه ذوب آهن اصفهان با چالش انرژی مواجهه چندانی نــدارد، برآنیم تا با بهره مندی از این فرصت، تولید در این کارخانه مادر را توسعه دهیم.

مدیرعامل تاصیکو در ادامه به برنامه این شــرکت در حوزه تولید زغال سنگ پرداخت و گفت: تاصیکو در زمینه تولید زغال ســنگ هم برنامه هایی دارد تا نیاز شرکت ذوب آهن را به این ماده برطرف کند.

وی اضافه کرد: افزایش تولید کنســانتره زغالسنگ تا پنــج میلیون تــن با تملــک معــادن جدید در مناطــق چهارگانه زغالســنگ به ویــژه در ذخایر زغالسنگ های حرارتی کشور از اهداف صدرتامین اســت.  

او ادامه داد: زغالسنگ در کشــور به دلایل مختلف از جمله گاز ارزان، قیمت دستوری و توسعه نیافتن صنایع پایین دست مغفول مانده و تنها بخش محدودی از ظرفیت زغالســنگ های کک شو برای تامین زغال و کک مورد نیــاز ذوب آهن بهره برداری شده است.

نادری خاطرنشــان کرد: با تدوین طرح جامع زغال و شناسایی حلقه های با ارزش افزوده بالا و کاربردهای مختلف این ماده معدنی می توان نقشه راهی ساخت که این کار در مجموعه ما با همکاری دانشگاه شاهرود در حال تدوین است .

مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین در ادامه اظهار کرد: تاصیکو بزرگترین معادن خصوصی طلا را در اختیار دارد و در صدد اســت تا ۴۰ درصد از بازار کشــور در این ماده معدنی را به دست آورد. این مجموعه در تولید مــس و نقره هــم طرح هایی در دستورکار دارد که در نیمه دوم سال اجرایی می شود .

وی افزود: تاســیس شــرکت ســهامی پروژه برای پروژه های طلا و ســایر عناصر گرانبها از جمله نقره از مهمترین اقدامات هلدینگ صدرتامین در ســال ۱۴۰۲ خواهد بود. در حوزه مس نیز ســرمایه گذاری در پایین دست و بالا دســت این صنعت از برنامه های آتی شرکت است که علاوه بر ایجاد ارزش، به کاهش وابستگی شــرکت مس باهنر در تامین ماده اولیه و جلوگیری از بازار انحصاری در حلقه کاتد منجر خواهد شد. البته این هلدینگ قصد رقابت با شرکت ملی مس را ندارد و هدف آن تامین ماده اولیه مورد نیاز شرکت مس باهنر و جلوگیری از خام فروشی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    پیشنهاد امروز