کد خبر: 236945 A

بدلیل برخی ابهامات مالی صورت گرفت

رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته و پس از برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون عنوان کرده بود تغییرات در این فدراسیون در راه است و هیچ گریزی از آن نیست.

علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی این فدراسیون را از این سمت برکنار و پرهان خانلری پزشک تیم ملی را جایگزین او کرد.

به گزارش ایلنا، دلیل برکناری احمد هاشمیان برخی ابهامات مالی که در این کمیته وجود دارد، عنوان شده است. رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته و پس از برگزاری مجمع سالیانه این فدراسیون عنوان کرده بود تغییرات در این فدراسیون در راه است و هیچ گریزی از آن نیست.

علی کفاشیان روز جمعه فریده شجاعی نایب رئیس بانوان این فدراسیون را از این سمت کنار گذاشت.

پزشک تیم ملی رئیس فدراسیون فدراسیون فوتبال فوتبال فدراسیون کمیته برکناری خانلری هاشمیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر