کد خبر: 236191 A

فدراسیون دو سال بازرس نداشت؛

مسئول مالی فدراسیون اذعان کرد فدراسیون در سال ۹۳-۹۲ بازرس نداشته است، به همین دلیل هر اظهارنظری درباره حساب‌های مالی سال ۹۳-۹۲ فدراسیون فوتبال فاقد وجاهت قانونی است.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال می‌گوید این فدراسیون در سال ۹۳-۹۲ بازرس نداشت، پس صحبت درباره حساب‌های مالی آن وجاهت قانونی ندارد. وی همچنین گفت: مسائل مربوط به درآمد فدراسیون از AFC و فیفا به ما ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منصور قنبرزاده که در برنامه ورزش از نگاه دو سخن می گفت درباره صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال و مجمع این فدراسیون که قرار است امروز شنبه برگزار شود، اظهار کرد: جمعه شب مناظره‌ای را با مسئول مالی فدراسیون داشتیم که ایشان هم اذعان کرد فدراسیون در سال ۹۳-۹۲ بازرس نداشته است، به همین دلیل هر اظهارنظری درباره حساب‌های مالی سال ۹۳-۹۲ فدراسیون فوتبال فاقد وجاهت قانونی است. این اولین چالش ما در مجمع امروز خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا فدراسیون بازرس قانونی نداشته؟، تاکید کرد: برای ما هم عجیب است، کسی که خودش حسابرسی می‌کند، اولین سند وی صورت جلسه مجمع قبلی است ولی حسابرس فدراسیون می‌گفت تازه متوجه شده که برای بازرس قانونی در مجمع رای گیری نشده است. این صحبت منطقی نیست زیرا فردی که حسابرسی می‌کند صورتجلسه مجمع را در اختیار دارد.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال یادآور شد: حدود یک ماه و نیم با حسابرس فدراسیون مکاتباتی داشتیم که ایشان جواب‌مان را نمی‌داد. به هر حال این ایراد اساسی به فدراسیون فوتبال وارد است و همان طور که گفتم حسابرسی از این فدراسیون بدون حضور بازرس وجاهت قانونی ندارد.

قنبرزاده با بیان اینکه ۷۵ عضو مجمع فدراسیون فوتبال نماینده ۷۵ میلیون ایرانی هستند، خاطرنشان کرد: واقعا می‌طلبد اعضای مجمع نظارت بیشتری روی عملکرد و سیستم اجرایی فدراسیون داشته باشند.

وی درباره اینکه مناف هاشمی اعلام کرده است فدراسیون فوتبال نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته، تصریح کرد: متاسفانه به ما بیشتر از یک هفته فرصت داده نشد تا مسائل مالی را بررسی کنیم. ضمن اینکه بررسی مسائل مالی فدراسیون بدون بازرس قانونی نیست.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال درباره این خصوص اضافه کرد: ما روزی ۱۰ تا ۱۵ ساعت به صورت مستمر روی این مساله کار کردیم ولی مسائل مربوط به درآمد فدراسیون از کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا در اختیار ما قرار نگرفت.

وی در ادامه در مورد احتمال تغییر نایب رئیس فدراسیون در جلسه امروز مجمع، یادآور شد: چنین چیزی در دستور کار نبوده است. در جلسه امروز یک سایر موارد داریم ولی رسیدگی به فوتبال بانوان در دستور کار نیست.

قنبرزاده در پایان درباره احتمال تغییر نایب رئیس اول فدراسیون و همچنین دبیر کل، گفت: جلسه امروز یک مجمع عادی است و این مسائل در دستور کار قرار ندارد.

درآمد رئیس فدراسیون فدراسیون فوتبال فوتبال فیفا کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون مالی قانونی بازرس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر