کد خبر: 155483 A

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا؛

این رقابت ها از ۱۰ تا ۲۰ مردادماه سال جاری با حضور تیم های ایران، کره شمالی، عراق، کره جنوبی، عربستان، تاجیکستان، تایلند و تیمور شرقی در دو گروه در شهر همدان برگزار خواهد شد.

برنامه کامل مسابقات فوتبال پسران قهرمانی زیر ۱۴ سال آسیا از سوی کنفدراسیون آسیایی این رشته اعلام شد.

به گزارش ایلنا، این رقابت ها از ۱۰ تا ۲۰ مردادماه سال جاری با حضور تیم های ایران، کره شمالی، عراق، کره جنوبی، عربستان، تاجیکستان، تایلند و تیمور شرقی در دو گروه در شهر همدان برگزار خواهد شد.

گروه A: ایران – عربستان سعودی – کره شمالی – تیمور شرقی
گروه B: کره جنوبی – تاجیکستان – تایلند – عراق

دوشنبه ۱۳/۵ / ۹۳

ایران – تیمور شرقی – ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید حاج بابایی
عربستان سعودی – کره شمالی – ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید حاج بابایی

سه شنبه ۱۴/۵ / ۹۳

کره جنوبی – عراق – ساعت ۱۶ – ورزشگاه مفتح
تاجیکستان – تایلند – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

چهارشنبه ۱۵/۵ / ۹۳

تیمور شرقی – عربستان سعودی – ساعت ۱۶ - ورزشگاه شهید حاج بابایی
کره شمالی – ایران – ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید حاج بابایی

پنجشنبه ۱۶/۵ / ۹۳

عراق – تاجیکستان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه مفتح
تایلند – کره جنوبی – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

جمعه ۱۷/۵ / ۹۳

ایران – عربستان سعودی – ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید حاج بابایی
کره شمالی – تیمور شرقی – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

شنبه ۱۸/۵ / ۹۳

کره جنوبی – تاجیکستان – ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهید حاج بابایی
تایلند – عراق – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

دوشنبه ۲۰/۵ / ۹۲

تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B – ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید حاج بابایی
تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

دیدار فینال

چهارشنبه ۲۲/۵ / ۹۲
برنده بازی شماره ۱۳ - برنده بازی شماره ۱۴ - ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید حاج بابایی

ایران تاجیکستان رقابت عراق عربستان فوتبال کره جنوبی کره شمالی کنفدراسیون فوتبال آسیا همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر