کد خبر: 737932 A

مهرداد رایانی‌مخصوص با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی منصوب شد.

به گزارش ایلنا، مهرداد رایانی‌مخصوص که در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در یک دوره ۲ ساله مسئولیت دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی را بر عهده داشت، با حکم شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی منصوب شد.

مهرداد رایانی‌مخصوص جانشین نصرالله قادری در دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی می‌شود که از سال ۱۳۸۹ در این مسولیت بوده است. شهرام کرمی در تقدیرنامه‌ای ویژه از سال‌ها فعالیت موثر استاد نصرالله قادری در دوران مسئولیت این مرکز قدردانی کرده است.

مدیر جدید انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی حکم گرفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر