کد خبر: 735859 A

مصاحبه‌های برادران کوئن، با تدوین ویلیام رادنی آلِن با ترجمه روبرت صافاریان توسط نشر روزنه منتشر شد.

گزارش ایلنا، کتاب مصاحبه‌های برادران کوئن با تدوین ویلیام رادنی آلِن و سرویراستاری پیتر برونت و ترجمه روبرت صافاریان توسط نشر روزنه منتشر شد. هادی عادل خانی طراح روی جلد و محمدعلی حیدری مجری طرح آن است.

این کتاب شامل سی گفتگو با برادران کوئن است.

درباره این کتاب آمده است:

در این چند ده سالی که کوئن‌ها دارند فیلم می‌سازند، ده‌ها مصاحبه با آن‌ها شده است. تعداد این مصاحبه‌ها بیش از آن است که بتوان همه‌شان را در یک مجلد گنجاند. در این مجموعه‌ی ضرورتاً گزینش شده، هدف این بوده است که هم کلّ کارنامه هنری آن‌ها پوشش داده شود و هم تروتازگی نگاه آن‌ها به فوت‌وفن فیلمسازی‌شان، منابع الهام‌شان و روش‌های همکاری دونفره‌شان. همه مصاحبه‌های مهم البته هستند: مصاحبه قدیمی درباره سودای خون توسط هال هَنسون فقید، پنج مصاحبه از مجله متنفذ پوزیتیف فرانسه، مصاحبه‌های صرف‌نظرنکردنی آن‌ها با وُگ و ...

این کتاب در 334 صفحه و با قیمت 49500 تومان توسط نشر روزنه منتشر شده است.

مصاحبه‌های برادران کوئن منتشر شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر