کد خبر: 696966 A

کتاب سه‌گانه منظر ایرانی، ادراک هویت واحد در فضای ایرانی رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، کتاب سه‌گانۀ منظر ایرانی تألیف سیدامیر منصوری (استاد معماری منظر دانشگاه تهران) و شهره جوادی (استاد هنر دانشگاه تهران) است که با همکاری فرنوش مخلص و سمانه رحمدل (فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران)، سه‌شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ در گالری نظرگاه رونمایی شد.

این کتاب محصول مشاهدات و تحقیقات چندین ساله بر الگوی فضای ایرانی است که جوهر منظره‌پردازی ایرانی را هم‌نشینی ۳ عنصر آب، درخت و چارتاقی می‌داند.

نشست رونمایی از کتاب سه‌گانۀ منظر ایرانی با حضور دکتر ایرج اعتصام، دکتر ناصر براتی، دکتر احمدعلی فرزین، دکتر سیدامیر منصوری و دکتر شهره جوادی برگزار شد. از نظر سخنرانان این کتاب با موضوع بدیع و اصیل خود به دنبال واکاوی در زبان فضاست که امروزه جدایی انسان، محیط و فرهنگ ناشی از پی نبردن به زبان محیط است. کتاب سه‌گانه منظر ایرانی در پی رمزگشایی برای دستیابی به مجموعه ضوابطی است که این ضوابط می‌توانند جانشین تفکر مدرن شوند.

به گمان محققان این کتاب، منظر ایرانی به مدد وجود ۳ عنصر آب، درخت و چارتاقی، گونه‌ای خاص از فضا را می‌آفریند که هویت و حس واحدی را به کلیت معماری در انواع و دوره‌های مختلف می‌بخشد. تکرار این رویه در طول تاریخ به پدید آمدن زیبایی‌شناسی فضای ایرانی انجامیده است که پس از اسلام نیز به دلیل عدم تعارض با باورهای نو و قابلیت تفسیر نوین از آن، بر مبنای اندیشه اسلامی ادامه یافته و ساخت انواع معماری را متأثر ساخته است. از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت تداوم منطق زیباشناسانه فضای ایرانی در نمونه‌های امروزین، دستیابی به فضای ایرانی در عصر حاضر که حس تداوم هویت ایرانی را در مخاطب زنده کند، امری ممکن خواهد بود.

سه‌گانه منظر ایرانی فضای ایرانی منظر ایرانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر