کد خبر: 690068 A

هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان با رویکرد چهره ایران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، مجید ناگهی (دبیر همایش ۱۰ روز با عکاسان) گفت: در ادامه رویکردهای دوره‌های پیشین، "چهره ایران" به عنوان رویکرد هفتمین همایش انتخاب شده است.

55

ناگهی افزود: همایش ۱۰ روز با عکاسان از آغاز با عنوان کلی "عکاسی، فرهنگ، جامعه" به  منظور تاکید بر تعامل عکاسی، فرهنگ و جامعه و بررسی و مطالعه این تعامل برگزار شده است و هر دوره با توجه به ضرورت‌ها و شرایط عکاسی و فرهنگی، اجتماعی جامعه و توجه به فرایند عکاسی در جهان، رویکردی با نظر اعضای شورای علمی تعیین می‌شود و "چهره ایران" به عنوان رویکرد هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان انتخاب شده است.

دبیر هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در ادامه گفت: "چهره ایران" عنوان و مفهومی باز و تاویل پذیر است که می‌تواند از جنبه‌ها و زوایای متعدد و گوناگون در عکس و عکاسی بیان و تحلیل شود. سال گذشته رویکرد همایش "عکاسی ایران، نگاهی به خود، نگاهی به جهان" بود و رویکرد امسال نیز در تداوم آن است که می‌تواند گفتمانی را درباره عکاسی ایران و چهره ایران امروز ایجاد کند.

انجمن عکاسان ایران هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان را ۱۴ تا ۲۳ آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌کند.

همایش ۱۰ روز با عکاسان چهره ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر