کد خبر: 681548 A

کارگروه مشترک همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهنگستان هنر تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک معاونت امور هنری و فرهنگستان هنر با حضور سیدمجتبی حسینی (معاون امور هنری)، مدیران و مشاوران معاونت و علیرضا اسماعیلی (سرپرست فرهنگستان هنر) و مدیران فرهنگستان، در معاونت امور هنری برگزار شد.

در این نشست، به منظور تعامل و همکاری معاونت امور هنری و فرهنگستان هنر، مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل شود.

سیدمجتبی حسینی (معاون امور هنری) در این نشست با تأکید بر توجه به جغرافیای هنر و جغرافیای انسانی هنر، گفت: ضرورت دارد که نهادهای گوناگون بخش‌های اجرایی، آموزشی و پژوهشی هنر در تعامل و ارتباط با یکدیگر فعالیت کنند و امیدواریم در آینده پیش رو، با همکاری معاونت امور هنری و فرهنگستان هنر، قدم‌های موثری برای هنر برداریم و با هم افزایی، امور هنر را پیش ببریم.

حسینی ادامه داد: فرهنگستان هنر حدود ۲۰ سال تجربه و سابقه دارد و فراز و فرودهایی نیز داشته است و در این دوره، فرصت تجدید تعامل و همکاری فرهنگستان هنر و معاونت امور هنری است.

علیرضا اسماعیلی (سرپرست فرهنگستان هنر) در این نشست گفت: فرهنگستان هنر بر اساس اساسنامه در حوزه سیاستگذاری، پالایش و آسیب شناسی آموزش و پژوهش گام بر می‌دارد؛ البته در دوره‌ای به این اهداف و وظیفه، چندان توجه نشده است و امیدواریم با تشکیل گروه‌های تخصصی بتوانیم این وظایف و اهداف را دنبال کنیم. در حوزه هنر، ضرورت دارد نهادها با یکدیگر هم افزایی و همکاری کنند و زمینه همکاری بین فرهنگستان هنر و معاونت امور هنری فراهم است.

اسماعیلی ادامه داد: فرهنگستان هنر حدود دو دهه فعالیت کرده، فراز و نشیب داشته و در جریان شناسی، معرفی مکاتب و شخصیت‌های هنری نقش داشته است و در زمینه پژوهش و نشر نیز فعالیت‌های موثری در فرهنگستان انجام شده است.

در این جلسه، طرح گفت و گوی دیروز و امروز(هنر) از طرح‌های معاونت امور هنری ارائه شد و مقرر شد این طرح با همکاری فرهنگستان هنر اجرا شود.

مدیران و مشاوران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران فرهنگستان هنر در این نشست نظرات خود را درباره حوزه های همکاری بیان کردند.

25

26

فرهنگستان هنر هنر معاونت امور هنری معاونت امور هنری وزارت ارشاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر