کد خبر: 674178 A

دانشگاه هنرهای ایرانی- اسلامی محمود فرشچیان تا یک ماه آینده راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای کمیسیون و محمود اربابی؛ معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری برای بررسی سند سینما شنبه هفتم مهرماه برگزار شد.

 در این جلسه پیش نویس نهایی سند سینما بررسی شد و مقرر شد کمیته‌ای با حضور اعضای کیسیون و معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری تشکیل شود و پیش نویس را بررسی کند و پس از آن در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند نهایی شود و در مرحله بعد برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه گفت: سند سینما با جلسات کارشناسی و با همکاری سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری تدوین می‌شود تا برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

ایمانی خوشخو همچنین در این جلسه گفت: تاسیس دانشگاه هنرهای ایرانی – اسلامی از طرح‌های کمیسیون هنر و معماری است که پس ازتصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای راه اندازی آن پیگیری و با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه استاد فرشچیان حداکثر تا یک ماه آینده راه اندازی می‌شود.

ایمانی خوشخو همچنین در این جلسه گفت: بررسی آیین نامه‌های جشنواره‌های هنری فجر  و چگونگی برگزاری جشنوارها نیز در کمیسیون انجام می شود و کمیته هنرهای سنتی و صنایع دستی کمیسیون نیز می‌تواند در تعامل با فرهنگستان هنر تشکیل شود.

بهمن نامور مطلق؛ عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دراین جلسه گفت: دانشگاه فرشچیان محصول کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به زودی راه اندازی می‌شود و قرار است دانشگاه متفاوتی با شیوه متمایز از دانشگاه‌های فعلی بنیان گذاشته شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی فرشچیان محمود فرشچیان دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی کمیسیون هنر و معماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر